Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Inne
 • Ogłoszenia Burmistrza Miasta

Treść strony

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

Na podstawie art. 89d ust. 1 w związku z art. 78c ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 pkt 1 lit. „a” oraz ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza:
1) W wyniku aktualizacji podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli obowiązująca od dnia 1 listopada 2017 r. wynosi na jedno dziecko w przedszkolu: 926,52 zł miesięcznie;
2) Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w przedszkolu wynosi: 507 os.

Dokumenty do pobrania

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2017-10-06 15:01

Wyniki konkursu szczepień przeciwko grypie

Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. : „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2017”

W toku postępowania konkursowego zostały wybrane następujące oferty:

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

Na podstawie art. 89d ust. 1 w związku z art. 89c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza:

 1. W wyniku aktualizacji podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2017 r. wynosi na jedno dziecko w przedszkolu: 926,76 zł miesięcznie;

Wyniki konkursu ofert - grypa

Wyniki konkursu ofert na wybór  realizatora Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka z grupy podwyższonego ryzyka(tj. osób powyżej 60 roku życia, urodzonych do dnia 31 grudnia 1956 r.)

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro (bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych), na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017 informuję, że w odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty firm:

Zapytanie ofertowe ws. dowóz niepełnosprawnych uczniów

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty cenowej na: dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017

Konkurs szczepień przeciwko grypie

Ogłoszenie o konkursie ofert

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka z grupy podwyższonego ryzyka (tj. osób powyżej 60 roku życia, urodzonych do dnia 31 grudnia 1956 r.),

w okresie od daty podpisania umowy do dnia 1 grudnia 2016 r.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym pod nazwą „ Obrona pielęgniarek ze Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24.07.2015 Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1485 zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2016 r., w godzinach 12.30 – 14.00 odbędzie się zgromadzenie publiczne pod nazwą: „ Obrona pielęgniarek ze Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Miejsce zgromadzenia: Rawa Mazowiecka Pl. Wolności 1 - teren przed siedzibą Starostwa Powiatowego.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO - zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (modernizacja drogi krajowej Nr 8)

 • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2010-10-28 12:51
 • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-28 12:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11633
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-09 15:30

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3020550
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-12-13 13:37

Stopka strony