Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

Rawa Mazowiecka 2017-03-31

 

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

Na podstawie art. 89d ust. 1 w związku z art. 89c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza:

 1. W wyniku aktualizacji podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2017 r. wynosi na jedno dziecko w przedszkolu: 926,76 zł miesięcznie;
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolu pozostaje bez zmian i wynosi*: 510 os.

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Dariusz Misztal

 

*Statystyczna liczba uczniów ustalana jest na podstawie liczby uczniów w publicznych przedszkolach wg SIO na dzień 30 września 2016 r., pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie i potrzebie kształcenia specjalnego.

drukuj (OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI)

 • autor informacji: Arkadiusz Rataj
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2017-03-31 14:20
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2017-03-31 14:20

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza:

 1. wysokość podstawowej kwoty dotacji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2017 r. dla niepublicznych przedszkoli wynosi na jedno dziecko w przedszkolu: 921,70 zł miesięcznie;
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolu wynosi*: 510.

 

Zastępca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Janusz Marek Pastusiak

 

 

*Statystyczna liczba uczniów ustalana jest na podstawie liczby uczniów w publicznych przedszkolach wg SIO na dzień 30 września 2016 r., pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie i potrzebie kształcenia specjalnego.

drukuj (Dotacje dla niepublicznych przedszkoli)

 • autor informacji: Arkadiusz Rataj
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2017-02-24 14:31
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 14:36
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2017-02-24 14:31

Uwaga:

Wysokość dotacji, którą otrzymują niepubliczne przedszkola reguluje uchwała nr XXII/166/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz. Woj. Łódzk. z 2016 r., poz. 5590 z późn. zm.). § 2 ww. uchwały mówi, że:

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy otrzymują dotację na każdego wychowanka w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na wychowanka niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na takiego wychowanka niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Rawa Mazowiecka.
2. Inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 2d ustawy, otrzymują dotację na każdego wychowanka w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na wychowanka niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na takiego wychowanka niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Rawa Mazowiecka.
3. Niepubliczne przedszkola, inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o których mowa w art. 90 ust. 1a ustawy, niezależnie od podstawowej kwoty dotacji, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację w wysokości kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Rawa Mazowiecka.

 • autor informacji: Arkadiusz Rataj
  data wytworzenia: 2017-03-08
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2017-03-08 09:07
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-08 09:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14189
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-30 14:27

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3763827
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-17 11:05

Stopka strony