Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Konkurs ofert na szczepienia przeciwko HPV

Na podstawie art. 48 b ust.1 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

BURMISTRZ  MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ – PROFILAKTYKA CHORÓB WYWOŁANYCH ZAKAŻENIAMI WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA ROK 2018

1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

 

2. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2018 roku w Rawie Mazowieckiej PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ – PROFILAKTYKA CHORÓB WYWOŁANYCH ZAKAŻENIAMI WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV),  w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16,18 oraz akcji informacyjno-edukacyjnej.

 

3. Na realizację programu będącego przedmiotem konkursu, zwanego dalej „programem” w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka przeznacza się kwotę do 114 000 zł.

 

4. Termin realizacji programu – od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2018 r.

 

5. Oferty na realizację programu mogą składać podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert, stanowiących załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Nr 15/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyboru realizatora Programu polityki zdrowotnej – profilaktyka chorób wywołanych zakażeniami wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018.

 

6. Oferty, pod rygorem odrzucenia, należy składać w terminie do dnia 9 marca 2018 r. do godz. 15.00 osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka  - biuro podawcze ( nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną), w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„KONKURS OFERT – PROGRAM HPV”

 

W przypadku drogi pocztowej decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta.

 

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert i formularz ofertowy  dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.rawamazowiecka.pl,  i w biuletynie informacji publicznej,  jak również w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5 , pokój nr 6.

 

7. Dodatkowych wyjaśnień w sprawie konkursu udziela Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu pod nr tel. 46 814 37 69 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5, pok.5 i Inspektor ds. zdrowia  w tym urzędzie tel. 46 814 37 69 pokój nr 6 j.w.

 

8. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 16 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5.

 

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 

9. Termin związania z ofertą ustala się na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

 

10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

drukuj (Konkurs ofert na szczepienia przeciwko HPV)

 • autor informacji: Teresa Sekuter
  data wytworzenia: 2018-02-22
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2018-02-22 14:38
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-22 14:52

Dokumenty do pobrania

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2018-02-22 14:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14190
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-30 14:27

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3763832
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-17 11:05

Stopka strony