Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-23 11:02
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-23 11:06
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-23 11:14
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-23 11:19
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 4 A /2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-23 11:25
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-23 11:28
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 5 A /2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-23 11:33
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2014 roku.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-23 11:35
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 6 A /2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2014 roku.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-23 11:37
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-23 11:42
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 7 A /2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-23 12:05
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie uzgodnienia kryterió postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka, liczby punktów za te kryteria oraz terminu postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-23 12:31
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie uzgodnienia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka, liczby punktów za te kryteria oraz terminu postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-23 13:01
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-27 12:05
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 10A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-27 12:09
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta  Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-27 12:18
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-27 12:15
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 11A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-27 12:20
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 09:12
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 12A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-28 09:14
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-27 12:47
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 05 marca 2014 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta w 2014 roku.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 09:18
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 07 marca 2014 r.

w sprawie zasad wynajmowania pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 09:30
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 09:35
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:04
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 16A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 10:23
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie planu dofinansowania w 2014 roku form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 10:27
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 roku.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 10:32
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 18A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 10:34
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 i kwoty długu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 10:40
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 10:43
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 20A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 10:45
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 i kwoty długu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 10:49
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 07 kwietnia 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 10:55
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2014 r.

w sprawie likwidacji mienia komunalnego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 10:54
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 10:59
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 24A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 11:02
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i planie wydatków budżetu Miasta w 2014 roku.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 11:04
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 11:18
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 11:18
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 27A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 11:21
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 11:30
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 28A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 11:31
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawei zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 11:35
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 29A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 11:38
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 i kwoty długu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 11:47
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 i kwoty długu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 11:53
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 12:00
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 12:06
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 32A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 12:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 12:26
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 33A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 12:33
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 12:36
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie zasad organizacji i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania przestrzeni miejskiej Placu Piłsudskiego i Placu Wolności oraz ulic przyległych w Rawie Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 12:43
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 maja 2014 r.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 12:48
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 37A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 13:00
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 12:57
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 13:03
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 39A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 13:06
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 13:13
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i planie wydatków budżetu Miasta w 2014 roku.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 13:18
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 13:31
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 42A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 13:37
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia jej organizacji i trybu pracy.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 13:39
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 13:41
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 44A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 13:44
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 13:48
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 13:52
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 46A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 13:54
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 13:58
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 47A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 14:04
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 14:06
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 48A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 14:10
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 48B/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014 - 2017 i kwoty długu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 14:15
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie likwidacji mienia komunalnego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 14:21
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 14:23
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 50A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 14:25
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta w 2014 roku.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 14:29
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 14:51
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 52A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 15:05
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014 - 2017 i kwoty długu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 15:12
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 15:21
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie ogłoszeni akonkursu ofert na wybór realizatora Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego rysyka - powyżej 60 roku życia, mieszkańców Rawy Mazowieckiej, powołania Komisji Konkursowej oraz warunków konkursu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-29 11:49
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-28 15:47
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 11:45
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 56A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 12:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 12:11
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 12:14
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacujnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 12:43
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień mianowanego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 12:56
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:)

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 13:30
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 13:34
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 13:39
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 13:41
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 64A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 13:56
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 14:02
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 14:06
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 66A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 14:10
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 14:12
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżeetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 14:14
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 68A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 14:16
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-01-29 14:19
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 10:23
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 10:26
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 10:28
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 72A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 10:29
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 4 września 2014 r.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 10:35
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 74A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 10:42
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 10:46
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 75A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 11:02
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 11:06
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 76A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 11:26
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 11:32
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 11:34
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 78A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 11:57
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 12:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 12:12
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 80A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 12:19
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 80B/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 12:23
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 12:26
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 81A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 12:31
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 81B/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 12:35
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 13:00
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-03 13:27
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 83A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 11:39
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 11:42
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 11:54
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 85A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 11:57
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu oraz projektu WPF.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 12:01
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 12:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 87A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 12:22
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 12:41
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 12:48
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 89A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 13:00
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 12:57
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 90A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 13:03
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 13:15
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 91A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 13:27
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 13:47
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 92A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 13:50
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 14:12
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 93A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 14:15
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 14:30
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 94A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 14:35
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 04 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 14:38
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 95A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 04 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 15:15
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 15:19
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 15:21
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 15:29
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 98A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 16:02
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 15:35
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 99A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 15:46
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 15:50
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 100A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 16:01
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 101/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planei wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 15:58
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 101A/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planei wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-04 16:06
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Miejskiej Rady Sportu oraz zmiany zarządzenia w sprawie składu i zasad powoływania członków rady sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-05 12:39
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-05 12:43
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2010 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-05 12:52
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia i realizacji celów w roku 2015.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-05 12:56
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-05 12:59
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 107/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-05 13:02
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-05 13:06
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w planie wydatkówbudżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-05 13:19
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 110/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia jej organizacji i trybu pracy.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-05 13:23
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 111/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie przekazania składników mienia komunalnego jednostce organizacyjnej gminy Miasto Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-05 13:28
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Zarządzenie Nr 112/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie przekazania składników mienia komunalnego własnej jednostce organizacyjnej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-05 14:06
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-02-20 13:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 847
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-20 13:04

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2744531
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-09-22 13:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl