Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Rewitalizacja

Treść strony

Konsultacje dla chętnych – konkurs dla poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego RPO WŁ na lata 2014-2020

W środę, 4 stycznia 2017 r. zapraszamy zainteresowane podmioty z obszaru rewitalizacji na indywidualne konsultacje. Ich celem jest analiza możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach ogłoszonego konkursu do poddziałania VI.3.2. Propozycja skierowana jest do potencjalnych beneficjentów, określonych w regulaminie konkursu.
Konsultacje odbędą się w godzinach 10.00-16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5, I p. Zapisy prowadzone są do dnia 3 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 pod nr tel. 46/814 26 28 lub 46/814 42 01. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dotacje dla przedsiębiorców

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą wydaną przez Łódzki Urząd Marszałkowski, zawierającą informacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i poszukujących dofinansowania ze środków zewnętrznych. Pod linkiem poniżej znajdą też Państwo obowiązujący harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020:

http://www.rpo.lodzkie.pl/images/2016/406-harmonogram_naborow/Harmonogram.pdf

 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-12-21 10:16
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-12-21 10:15

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka

Poniżej znajdą Państwo pełną treść rawskiego programu rewitalizacji (LPR MRM) w brzmieniu ustalonym uchwałami Rady Miasta Rawa Mazowiecka: nr XIX/135/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. i nr XXI/155/16 z dnia 27 października 2016 r.

Zamieszczamy także pozytywną opinię Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Rewitalizacji Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, potwierdzającą zgodność LPR MRM z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Jednocześnie przypominamy wszystkim zainteresowanym podmiotom o trwającym konkursie na dofinansowanie projektów z poddziałania VI.3.2: rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Ze szczegółami konkursu można zapoznać się otwierając link http://www.rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1318-poddzialanie-vi-3-2-rewitalizacja-i-rozwoj-potencjalu-spoleczno-gospodarczego .

 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-12-13 12:50
 • zmodyfikował: Sukiennik Bożena - promocja
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-13 13:52
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-12-13 13:00
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-12-13 13:00
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-12-13 13:00
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-12-13 13:00
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-12-13 12:57

Informacja na temat układu drogowego w centrum miasta

Na prośbę uczestników spotkania z dn. 26 października z burmistrzem miasta oraz zespołem projektowym Arkon Atelier, przypominamy wyniki badań komunikacyjnych przeprowadzonych w Rawie Mazowieckiej pod koniec 2015 roku oraz zamieszczamy prezentację układu drogowego centrum, powstałego na bazie wniosków i rekomendacji, zawartych we wspomnianym studium komunikacyjnym.

Spotkanie zostało zorganizowane w odpowiedzi na żądanie sformułowane przez grupę mieszkańców Rawy w piśmie z dn. 13 października, złożonym w Urzędzie Miasta w dniu 17 października.

Koncepcja drogowa stanowi element przygotowywanego projektu rewitalizacyjnego. Jednym z czterech zadań tego projektu jest zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta, położonych w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Koncepcja urbanistyczno- architektoniczna pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej" podlegała konsultacjom społecznym w lutym br. (o czym można przeczytać niżej), a następnie została zaprezentowana na sesji Rady Miasta w dniu 21 kwietnia, podczas której radni przyjęli podstawowe założenia koncepcji, uwzględniające wyniki konsultacji społecznych.

 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-10-27 10:13
 • zmodyfikował: Sukiennik Bożena - promocja
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-27 10:37
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-10-27 10:34
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-10-27 11:09
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-10-27 10:29

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu programu rewitalizacji

Burmistrz Rawy Dariusz Misztal dziękuje za zainteresowanie konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu rawskiego programu rewitalizacji. Do udostępnionego materiału, zawierającego przede wszystkim pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, cele rewitalizacji, charakterystykę podstawowych projektów i obszary tematyczne odnoszące się do projektów uzupełniających oraz mechanizm włączenia mieszkańców i innych podmiotów w proces rewitalizacji, wpłynął jeden formularz konsultacji zawierający uwagi, propozycje i opinie.

W większości nie dotyczyły one wprost zapisów programu rewitalizacji, ale odnosiły się w sposób ogólny do sytuacji miasta w wielu obszarach jego funkcjonowania. Burmistrz dziękuje za te wszystkie spostrzeżenia, a przede wszystkim za chęć podzielenia się przy okazji programu rewitalizacji, oczekiwaniami i pomysłami związanymi z rozwojem Rawy Mazowieckiej.

 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-07-22 10:49
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-07-22 10:53
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-07-22 10:55

Otwieramy konsulatcje społeczne projektu rawskiego programu rewitalizacji

Burmistrz miasta zaprasza do udziału w kolejnych konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025”. Prezentowany materiał stanowi kluczową część dokumentu, obejmującą pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, cele rewitalizacji, charakterystykę podstawowych projektów i obszary tematyczne odnoszące się do projektów uzupełniających oraz mechanizm włączenia mieszkańców i innych podmiotów w proces rewitalizacji.

Konsultacje potrwają od wtorku 5 lipca do poniedziałku 11 lipca. Tradycyjnie, z materiałem mogą się Państwo zapoznać osobiście w głównym budynku Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5 bądź odwiedzając stronę miasta rawamazowiecka.pl lub BIP Urzędu Miasta. Uwagi prosimy składać przy wykorzystaniu formularza konsultacji, udostępnionego w formie drukowanej w Urzędzie Miasta (główny holu na parterze budynku) oraz w formie pliku elektronicznego (strona internetowa miasta i strona miejskiego BIP-u). Wypełniony formularz można wrzucić do urny, wysyłać na adres: um@rawamazowiecka.pl bądź wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta z dopiskiem "formularz konsultacji".

 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-07-05 07:48
 • zmodyfikował: Sukiennik Bożena - promocja
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 07:49
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-07-05 07:49

Konsultacje społeczne programu rewitalizacji

Zapraszamy mieszkańców Rawy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych rawskiego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje rozpoczną się we wtorek, 5 lipca br. i potrwają do poniedziałku, 11 lipca br. włącznie. Z dokumentem będzie można zapoznać się osobiście w siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5 lub korzystając ze strony internetowej Miasta: rawamazowiecka.pl oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta. W tych miejscach zostanie także udostępniony formularz konsultacji w celu zgłaszania ewentualnych uwag, propozycji, spostrzeżeń do programu rewitalizacji.

Poniżej zamieszczamy zarządzenie burmistrza Rawy Mazowieckiej w sprawie ogłoszenia konsulatcji społecznych.

 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-06-27 15:54
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-06-27 15:55
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-06-27 15:54

Raport z konsultacji społecznych koncepcji na zagospodarowanie centrum miasta

Burmistrz Miasta dziękuje wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”, zarówno za udział w spotkaniu otwartym z jej autorami oraz za złożenie uwag z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 22-29 lutego 2016 r. Zamieszczony poniżej raport opisuje ich przebieg oraz zgłoszone przez mieszkańców opinie i uwagi. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-03-29 14:36
 • zmodyfikował: Sukiennik Bożena - promocja
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-29 14:56
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-03-29 14:37
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-03-29 14:37
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-03-29 14:36

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych koncepcji urbanistyczno- architektonicznej

Rozpoczynamy dziś, 22 lutego, konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.” Ideą konsultacji jest możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców do projektu koncepcji.

 

Z przedmiotową koncepcją mogą się Państwo zapoznać, otwierając załącznik zamieszczony od dnia 22 lutego poniżej na stronie oraz na stronie BIP-u Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Koncepcja dostępna będzie w tym samym terminie również w wersji drukowanej w głównej siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5, na parterze.

We wskazanym wyżej miejscu budynku Urzędu Miasta znajdą się też formularze konsultacji, na których można zgłaszać opinie na temat prezentowanej koncepcji. Wypełniony formularz wrzucamy do urny. Formularz znajduje się też pod niniejszym tekstem w formie załącznika oraz na stronie BIP-u Urzędu Miasta. Uzupełniony formularz przesyłamy na adres email: um@rawamazowiecka.pl.

 

Konsultacje trwają od 22 lutego (spotkanie otwierające) do 29 lutego br. i w tym okresie mogą Państwo wyrazić swoje zdanie na temat projektu koncepcji. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2016-02-22 10:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 12:11
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2016-02-22 11:26
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2016-02-22 18:17
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2016-02-22 11:27

Koncepcja urbanistyczno- architektoniczna pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 10:47
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 10:47
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 10:47
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 10:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 10:56
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 10:47
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 10:47
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 10:47
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 10:58
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 10:47
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 10:47
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 10:47
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 10:59
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:02
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:02
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:02
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 11:05
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:02
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:02
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:02
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 11:05
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:02
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:13
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:13
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 11:13
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:13
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:13
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:13
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 11:14
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:13
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:13
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:13
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 11:14
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:18
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:18
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:18
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 11:18
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:18
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:18
  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data publikacji: 2016-02-22 11:18
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 11:19
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2016-02-22 10:26
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 11:35

Konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

Zapraszamy na spotkanie otwierające konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

W poniedziałek, 22 lutego br. zostanie zaprezentowana przedmiotowa koncepcja ubranistyczno-architektoniczna centrum naszego miasta.

Opinie oraz uwagi na temat przedstawionej koncepcji będzie można zgłaszać aż do dnia 29 lutego br. włącznie przy pomocy formularza konsultacji, dostępnego od dnia 22 lutego na tej stronie i w BIP-ie oraz w formie wydrukowanej – w siedzibie Urzędu Miasta.

Liczymy na Państwa obecność w dniu 22 lutego 2016r., o godz. 16:30 w sali widowiskowej (duża sala) Miejskiego Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 6c.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem poniżej, zawierającym zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i wzór formularza konsultacji.

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2016-02-11 16:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 15:10
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2016-02-11 15:58
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2016-02-11 16:26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 13:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-12 13:18

Raport z konsultacji społecznych LPRu

Wykonując postanowienie § 16.1 Regulaminu Konsultacji Społecznych stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr IX/59/15 z dnia 1 września 2015r. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości „Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Rawa Mazowiecka, przeprowadzonych w związku z opracowaniem projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025”.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 16:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-16 16:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 16:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 16:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 16:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 16:12

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych LPRu

Rozpoczynamy dziś, 12 października, konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Rawy Mazowieckiej. Ideą konsultacji jest możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców do projektu dokumentu.

Z treścią Programu Rewitalizacji mogą się Państwo zapoznać, otwierając załącznik zamieszczony od dnia 14 października poniżej oraz na stronie rawamazowiecka.pl. Program Rewitalizacji dostępny będzie również w tym samym terminie w wersji drukowanej, w głównej siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5, na parterze. Obecnie zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótką charakterystyką Programu, zawartą w załączniku.

We wskazanym wyżej miejscu budynku Urzędu Miasta znajdą się też formularze konsultacji, na których można zgłaszać opinie na temat prezentowanego projektu Programu. Wypełniony formularz wrzucamy do urny. Formularz uwag znajduje się też pod niniejszym tekstem w formie załącznika oraz na stronie rawamazowiecka.pl. Uzupełniony formularz przesyłamy na adres email: um@rawamazowiecka.pl.

Konsultacje trwają od 12 października do 16 listopada br. i w tym okresie mogą Państwo wyrazić swoje zdanie na temat projektu Programu Rewitalizacji. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

 • autor informacji: Bożena Sukiennik
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-12 10:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-13 12:59
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2015-10-14 10:36

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Rawy Mazowieckiej

Zapraszamy na spotkanie otwierające konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Rawy. Stanowi ono kolejny etap prac nad tym ważnym dokumentem. W poniedziałek, 12 października poznamy najistotniejsze części projektu Programu Rewitalizacji wraz z wynikami ankiet, które do 28 września składały zainteresowane udziałem w procesie rewitalizacji podmioty.

Opinię oraz uwagi na temat przedstawionego projektu Programu będzie można zgłaszać aż do dnia 16 listopada przy pomocy formularza konsultacji, dostępnego od dnia 12 października na tej stronie i w BIP-ie oraz w formie wydrukowanej – w siedzibie Urzędu Miasta.

Liczymy na Państwa obecność 12 października, o godz. 17:00 w sali widowiskowej (duża sala) Miejskiego Domu Kultury.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem poniżej, zawierającym zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i wzór formularza konsultacji.

 • autor informacji: WRGPiIE
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2015-10-02 12:06
 • zmodyfikował: Sukiennik Bożena - promocja
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-09 13:00
 • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
  data publikacji: 2015-10-02 13:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-02 13:23

Spotkanie dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal wraz z ekspertami Aleksandrą Jadach Sepioło i Stanisławem Bochyńskim, dziękują wszystkim, którzy przybyli w miniony czwartek na spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji. Prezentacja założeń i głównych tez Programu wywołała zainteresowanie i żywą dyskusję wśród obecnych osób. Tematy najczęściej podnoszone przez uczestników spotkania odnosiły się do zakresu i obszaru rewitalizacji, źródeł i możliwości finansowania poszczególnych projektów.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez ekspertów, przedstawioną na czwartkowym spotkaniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-18 14:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-18 14:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-18 14:41

Ankieta dla podmiotów zainteresowanych realizacją projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie nt. potrzeb w zakresie poprawy jakości życia w mieście. Badanie jest przeprowadzane w związku z opracowywaniem dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025", który stanowi podstawowy instrument zintegrowanego podejścia do spraw rewitalizacji w mieście.

Głównym celem rewitalizacji jest przezwyciężenie negatywnych zjawisk występujących na wyznaczonym obszarze w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Dzięki wspólnemu działaniu możliwa będzie poprawa jakości życia i pracy w mieście.

Jakie projekty/pomysły można zgłaszać?

Zgłaszać można typowe projekty remontowo-budowlane, projekty społeczne lub gospodarcze, a także pomysły na zagospodarowanie wolnych przestrzeni, na działania społeczne lub kulturalne. Warunkiem koniecznym jest, aby projekt przyczyniał się do odnowy wyznaczonego obszaru i – tym samym – miasta.

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko JEDNEGO projektu, np. miejsca, którego zagospodarowanie ma ulec zmianie, nieruchomości, która wymaga odnowy, działania służącego rozwiązaniu powszechnego problemu społecznego, rozwiązania barier dla rozwoju przedsiębiorstw itp. W razie potrzeby ten sam podmiot (np. organizacja, przedsiębiorca itp.) może złożyć więcej niż jedną propozycję, wypełniając ankietę więcej niż 1 raz.

UWAGA!  Ankieta służy zbieraniu informacji na potrzeby opracowania analizy do oceny sytuacji w poszczególnych obszarach miasta i zaproponowania głównych kierunków działań naprawczych. Jej wyniki będą wykorzystane do przygotowania projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025”, który będzie szczegółowo omówiony w trakcie konsultacji społecznych. Prosimy o rzetelne wypełnienie formularza, ponieważ przekazane przez Państwa informacje mają dla nas duże znaczenie w określaniu wszystkich uczestników rewitalizacji Rawy Mazowieckiej.

Fakt złożenia ankiety nie oznacza automatycznego uwzględnienia proponowanego projektu w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025”.

Kto może zgłaszać projekty?

Zgłaszającymi mogą być obok instytucji samorządowych m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, instytucje intergracji i aktywizacji społecznej. W imieniu tych podmiotów mogą występować osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Jak można zgłaszać propozycje projektów rewitalizacyjnych?

Kliknij w link: "Formularz kwestionariusza ankiety" i wypełnij ankietę on-line  

lub

Wypełnij interaktywny formularz ankiety, zapisz go i wyślij na adres um@rawamazowiecka.pl wpisując w temacie/tytule maila „ankieta LPR”

lub

Wypełnij oraz wrzuć do urny ankietę w wersji papierowej dostępną w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5 (hol główny na parterze budynku).
Ankietę można składać do dnia 28 września 2015 r.

 


 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-17 16:01
 • zmodyfikował: Sukiennik Bożena - promocja
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-18 07:08

POROZMAWIAJMY O REWITALIZACJI RAWY

Zapraszam na spotkanie otwarte, na którym dowiedzą się Państwo:
- czym jest rewitalizacja
- co to jest projekt rewitalizacyjny
- po co nam Lokalny Program Rewitalizacji
- kto może zgłosić swój projekt i otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych.

Miejski Dom Kultury
17 WRZEŚNIA 2015 R. godz. 17:00
sala widowiskowa

Krótko o rewitalizacji Rawy

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do złożonego i wieloletniego procesu rewitalizacji miasta. Powstała wersja robocza programu rewitalizacji. Na jej podstawie ogłosiliśmy i przeprowadziliśmy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zagospodarowania centrum miasta. Zgłosiliśmy też rawski projekt rewitalizacyjny, składający się finalnie z trzech zadań, do ważnej umowy między Marszałkiem Województwa Łódzkiego a Premierem, to znaczy do Kontraktu Terytorialnego. W efekcie jesteśmy jednym z trzech miast w regionie oprócz Łodzi, które występują w Kontrakcie z przedsięwzięciem rewitalizacyjnym. Kontrakt zawiera inwestycje priorytetowe w skali całego województwa.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2781
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-02 08:40

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2460683
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-05-18 08:18

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl