Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego zawodnikom osiągającym wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 13:45

Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 13:47

Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 13:49

Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 13:50

Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 13:52

Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 13:54

Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 13:56

Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 14:05

Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 14:07

Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 14:09

Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 14:10

Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawie Mazowieckiej. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 14:12

Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 14:14

Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 14:17

Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydatków jednostek budżetowych Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 14:19

Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-05-30 08:54
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-30 08:55

Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 14:21

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 14:22

Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 14:24

Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 14:27

Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2017/2018.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 14:31

Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2017/2018.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-04-10 14:33

Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 09:15

Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie powierzenia funkcji koordynatora ds. rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 09:20

Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2017 r.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 09:23

Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 09:25

Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 maja 2017 r.

w sprawie określenia harmonogramu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Rawa Mazowiecka odnośnie realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 09:27

Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie planu dofinansowania w 2017 roku form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 09:32

Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 09:34

Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 09:37

Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie Powołania Zespołu Opiniującego, działającego przy Burmistrzu Miasta Rawa Mazowiecka w celu oceny projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 09:41

Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 09:44

Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 09:46

Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia procedury samorządowej szkoły lub placówki oświatowej w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 09:50

Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 09:53

Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 09:56

Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 10:03

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 10:07

Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 10:10

Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 10:12

Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji identyfikującej głosy, ustalającej wynik głosowania, oraz określenia trybu jej pracy w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 10:16

Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 10:20

Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 10:22

Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 10:24

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 10:26

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 lipca 2017 r.

w sprawie likwidacji mienia komunalnego. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 10:29

Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 lipca 2017 r.

w sprawie likwidacji mienia komunalnego. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 10:33

Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 lipca 2017 r.

w sprawie likwidacji mienia komunalnego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2017-07-12 10:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 215
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-12 10:40

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2767898
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-09-22 13:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl