Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor w Wydziale Rewitalizacji Miasta

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Naczelnik Wydziału Rewitalizacji Miasta

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Sekretarz Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym
Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym
Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Sekretarz Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza

konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,

ul. Tadeusza Kościuszki 19, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

Konkurs na dyrektora Gimnazjum Nr 2

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza

konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej,

ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Analiz Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, działając w imieniu i na rzecz Zgromadzeń Wspólników spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Gminy Miasta Rawa Mazowiecka (spółek komunalnych) informuje o poszukiwaniu kandydatów na członków rad nadzorczych.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Radca prawny w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Radca prawny w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głównego księgowego w żłobku

OGŁOSZENIE

o konkursie ma stanowisko Głównego księgowego Miejskiego Żłobka z Oddziałami Integracyjnymi  „Tuptuś” W Rawie Mazowieckiej

Dyrektor Miejskiego Żłobka z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej ogłasza konkurs na stanowisko Głównego księgowego w Miejskim Żłobku z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1.

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza

konkurs na stanowisko Dyrektora

Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Bajkowy Zakątek”

w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności 3B

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Informatyk w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Radca prawny w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Aplikant Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Referent w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Nabór na wolne stanowisko pracy

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1.

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Młodszy Referent w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszy Referent w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy
 • opublikował: Agnieszka Zimecka MOPS
  data publikacji: 2012-04-26 12:29

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent w Wydziale Finansów i Analiz Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej informuje: Unieważnia się postępowanie konkursowe na stanowisko Księgowa/y z uwagi na błędne określenie wymagań kwalifikacji w zakresie wymaganego stażu pracy. Określone wymaganie jest niezgodne z obowiązującymi w Ośrodku przepisami.

Złożone w postępowaniu konkursowym dokumenty można odbierać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 p. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

 • opublikował: Agnieszka Zimecka MOPS
  data publikacji: 2009-12-02 12:24
 • zmodyfikował: Agnieszka Zimecka MOPS
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-02 14:20

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY : Referent w dziale administracyjno - ekonomicznym
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale administracyjno- ekonomicznym
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Samodzielny Referent w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INSPEKTOR w dziale świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawie Mazowieckiej
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy GŁÓWNY KSIĘGOWY
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy GŁÓWNY KSIĘGOWY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy GŁÓWNY KSIĘGOWY
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Informatyk Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Aplikant Straży Miejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Aplikant Straży Miejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Inspektor w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Inspektor w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Podinspektor w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Główny księgowy
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Specjalista w Wydziale Finansów i Analiz Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Specjalista w Wydziale Finansów i Analiz Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY "Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta
Rawa Mazowiecka

Załącznik kwestionariusz

 • opublikował: Agnieszka Zimecka MOPS
  data publikacji: 2014-12-23 15:38
 • zmodyfikował: Agnieszka Zimecka MOPS
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-23 13:57

Nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 161290
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-02 13:18

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3583626
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-23 15:46

Stopka strony