Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

dni

Ilość znalezionych akapitów: 21

nazwadataużytkownikstrona
Uchwała Nr XXXVII/267/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2018.2018-01-18 15:52Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVII/266/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.2018-01-18 15:48Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVII/265/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.2018-01-18 15:43Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVII/264/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.2018-01-18 15:37Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVII/263/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej.2018-01-18 15:30Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVII/262/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego.2018-01-18 15:22 [modyfikacja]Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVI/261/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.2018-01-18 15:07 [modyfikacja]Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVI/260/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.2018-01-18 14:55Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVI/259/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.2018-01-18 14:50Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVI/258/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalennia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 - 2020.2018-01-18 14:46Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVI/257/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 r.2018-01-18 14:23Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVI/256/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 - 2022.2018-01-18 14:16Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVI/255/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka"2018-01-18 14:02Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVI/254/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.2018-01-18 13:43Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVI/253/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.2018-01-18 13:13Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVI/252/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickej w Rawie Mazowieckiej.2018-01-18 13:07Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVI/251/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową NR 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej.2018-01-18 12:58Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVI/250/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej obszar położony przy ul. Solidarności.2018-01-18 12:12Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXVI/249/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.2018-01-18 12:06Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXV/248/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017-2020.2018-01-18 11:57Patrycja Krupa - ORIV kwartał
Uchwała Nr XXXV/247/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin.2018-01-18 11:51Patrycja Krupa - ORIV kwartał

Ilość znalezionych zbiorów plików: 21

nazwadataużytkownikstrona
brak tytułu2018-01-18 15:52Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 15:49Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 15:43Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 15:38Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 15:31Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 15:23Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 15:07Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 14:55Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 14:52Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 14:46Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 14:23Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 14:17Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 14:03Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 13:43Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 13:13Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 13:07Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 13:01Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 12:13Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 12:07Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 12:03Patrycja Krupa - ORIV kwartał
brak tytułu2018-01-18 12:01Patrycja Krupa - ORIV kwartał

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3161636
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-18 15:53

Stopka strony