Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zm.) oraz uchwały  Nr XXXII/244/13  Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu  Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie na rok 2014r. W związku przyjętą uchwałą nr XXXIV/250/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka  z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok, w której określono wysokość środków na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok oraz Miejskiego  Programem Przeciwdziałania Narkomanii
 
informuję
 
o zmianie treści obejmującej ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2013 roku o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, polegającego na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w  zakresie przeciwdziałania  alkoholizmowi i narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci  i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć  tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej
 
zmiana treści obejmuje:
 
1) Wysokość środków finansowych na kwotę 83.000 złotych.
 
2) Termin na składanie ofert uwzględniający zwiększone środki na realizację tego zadania upływa  z dniem 29 stycznia 2014 roku.
 
3) Konkurs ofert uwzględniający zwiększone środki na realizację zadania zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 10 lutego 2014 roku.
 
 
 
Pozostała treść ogłoszenia na niniejsze zadanie pozostaje bez zmian.
  • autor informacji: Maria Stanisławczyk
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2014-01-16 12:09
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2014-01-17 09:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 219543
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-19 09:48

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5111731
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 13:48

Stopka strony