Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2021 rok, który jest udostępniony na stronie: internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl .

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057) do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka drogą elektroniczną, na adres email:oswiata@rawamazowiecka.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji 19 października 2020 r.

Termin zakończenia konsultacji 26 października 2020 r.

 

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Piotr Irla

Metryka

  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2020-10-19 14:02
  • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    ostatnia modyfikacja: 2020-10-19 14:07

Dokumenty do pobrania

Metryka

  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2020-10-19 14:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 247078
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-27 15:38