Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Treść strony

Otwarty konkurs ofert

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Uchwały Nr XII/8/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

ogłasza otwarty konkurs ofert: na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2012 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa –

Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa

Organizacja Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania – 10.000,00 zł

(Koszt realizacji tego zadania w 2011 r. wyniósł 10.000 zł)

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad

 

1.     w otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 • dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 • przedstawiają poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu, wraz z wymaganymi załącznikami.

2.     Zadanie będące przedmiotem konkursu  będzie realizowane w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 30 września 2012 r.

3.     Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w terminie do dnia 20 lipca 2012 r. (piątek) do godz. 1500. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie.

4.     Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania ofert.

5.     Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta niezwłocznie po akceptacji przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka .

6.     Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia),
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników),
 • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta (w tym wielkość środków własnych),
 • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
 • posiadanie bazy do realizacji zadania.
 • środki finansowe zostaną przydzielone wg ilości zgłoszonych uczestników, oraz czasu trwania obozu sportowego
 • zgłoszenie zawyżonej ilości uczestników powoduje zwrot nienależnie pobranej dotacji, oraz może skutkować nie przyznaniem  dotacji w latach następnych.

 

 Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularz ofert są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

 • autor informacji: Zbigniew Urbański
  data wytworzenia: 2012.06.29
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2012-06-29 13:07
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-02 08:22

Dokumenty do pobrania

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188839
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-10 15:21

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4515339
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 13:02

Stopka strony