Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka"
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka"
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zarządzanie nieruchomościami Gminy Miasta Rawa Mazowiecka"
INFORMACJA o wyłonieniu oferenta przetargu nieograniczonego na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej"
Z A W I A D O M I E N I E O U N I E W A Ż N I E N I U P O S T Ę P O W A N I A
o udzielenie zamówienia publicznego ?na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych oraz terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka?.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)/ fax: (046) 814-26-28
ogłasza
wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
dostawę nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)/ fax: (046) 814-26-28 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na: budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się
w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka w sezonie 2007/2008
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)/ fax: (046) 814-26-28 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na: budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej
Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Płuc - Badania RTG klatki piersiowej
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej - etap IV"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wybudowanie kanalizacji deszczowej w ulicy na osiedlu mieszkaniowym Solidarności w Rawie Mazowieckiej wraz z budową nawierzchni bitumicznej w tej ulicy
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)/ fax: (046) 814-26-28
ogłasza
wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
budowę wielozadaniowego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont kwater na cmentarzu wojennym w Rawie mazowieckiej - IV etap
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
budowę sieci wodociągowej w ul. Paska w Rawie Mazowieckiej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „wymianę słupów oświetleniowych w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„remont nawierzchni dróg”
Wyniki Konkursu Ofert
Wyniki Konkursu Ofert na wybór realizatora Programu Wczesnego Wykrywania Wad Postawy u Dzieci - Uczniów Klas Pierwszych Szkół Podstawowych, dotyczącego przeprowadzenia około 180 badań w szkołach na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
?Dostawę materiałów drogowych?
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remonty dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta Rawa Mazowiecka poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) tłuczniem sortowanym o grubości warstwy do 10 cm za pomocą rozściełacza w ilości 328m3,
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych i powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka”
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu na „wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka masą bitumiczną w ilości 60m3 metodą recyklingu”
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ukwiecenie miasta Rawa Mazowiecka”

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21855
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-12-27 13:33

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5549432
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-28 08:18

Stopka strony