Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

położonej w obrębie 3 miasta Rawa Mazowiecka

przy drodze krajowej nr 8 oraz ul. Białej,

na cele produkcyjno-usługowe.

 

 

Nr

Działki

 

Pow.

w ha.

 

Nr

K.W.

 

Położenie

 

Opis

Nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

Cena

nieruchomości

W PLN (netto)

 

87/4, 88/2, 89/2, 90/2, 91/2;

 

92/2, 93/1, 93/3;

 

94/1

 

 

 

0,9387

 

 

 

0,6456

 

 

2,1986

 

łącznie

3,7829

 

34965

 

 

 

36002

 

 

32054

 

Przy drodze krajowej nr 8 oraz ul. Białej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 725, przylegająca do drogi krajowej nr 8, dojazd od strony ul. Białej.

 

Nieruchomość w kształcie wydłużonego wielokąta, jako teren inwestycyjny charakteryzuje się dobrą ekspozycją od drogi krajowej. Dostępność komunikacyjna od strony północno-wschodniej nieruchomości – tj. ulicy Białej.

W poprzek kompleksu działek od ul. Aleksandrówka w kierunku węzła drogowego biegnie napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Dostępność do energii elektrycznej i sieci telekomunikacyjnej od ulicy Białej, do wodociągu od ul. Aleksandrówka, do kanalizacji sanitarnej od ul. Zamkowa Wola i do gazu od ul. Mszczonowskiej.

 

Tereny produkcyjne, składów i magazynów  z dopuszczeniem funkcji z zakresu obsługi gospodarki rolnej, obsługi komunikacji samochodowej i zaplecza technicznego motoryzacji oraz usług użyteczności publicznej. Część działki 94/1 przeznaczona jest pod projektowaną ulicę dojazdową.

 

 

 

 

 

1.550.000,00

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  12 czerwca 2007 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5 p. 15 (sala konferencyjna).

Wadium w wysokości 240.000,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) należy wpłacić najpóźniej w dniu 6 czerwca 2007 r. na konto Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w PEKAO S.A. I/0 Skierniewice nr 67124033211111000028544649.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Do wylicytowanej ceny netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4 /p.8, tel. 814- 43-05 lub 814-40-80/.

 

 

Rawa Mazowiecka, dnia 2.04.2007 r.

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2007-04-06 14:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3158
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-04-20 12:27

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5452448
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 10:13

Stopka strony