Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Konopnica

gm. Rawa Mazowiecka na cele inwestycyjne

 

1.      Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr działek:

- 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 i 754 o łącznej powierzchni 3,1200 ha,

cena wywoławcza - 2.184.000,00 zł netto, do wylicytowanej ceny netto

 będzie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w złotych

polskich w wysokości 500 000,00 złotych.

 

2.      Położona w obrębie Konopnica gm. Rawa Mazowiecka przy oczyszczalni ścieków, z dostępem do drogi asfaltowej i do infrastruktury technicznej, ujawniona w księdze wieczystej KW LD1R/00008436/9. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z wyłączeniem produkcji spożywczej oraz artykułów kosmetyczno-higienicznych, z dopuszczeniem usług handlu hurtowego artykułami przemysłowymi, z wyłączeniem handlu hurtowego i detalicznego produktami spożywczymi. Część terenu przeznaczona jest pod ulice dojazdowe.

 

3.      Rozpoczęcie realizacji inwestycji w ciągu półtora roku od daty zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.

 

4.      Wadium wnieść należy na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w PEKAO S.A. I/0 Skierniewice nr 67124033211111000028544649 najpóźniej w dniu 11 stycznia 2008r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

5.      Przetarg odbędzie się dnia 16 stycznia 2008 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

 

6.      Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub unieważnienia bez podania przyczyn, a także odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat, w przypadku gdyby nabywca nie wywiązał się z pkt 3.

 

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, lub pod nr tel. (046) 814-40-80, 814-43-05.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 2 listopada 2007r.

 • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2007-11-08 09:04
 • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-08 10:31
Mapka
 • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2007-11-08 10:01
Zdjęcie
 • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2007-11-08 10:02

Opis strony

sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Konopnica gm. Rawa Mazowiecka na cele inwestycyjne

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3203
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-11-08 10:31

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5477716
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-28 09:00

Stopka strony