Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej

w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Targowej, przeznaczonej do sprzedaży na cele usług użyteczności publicznej

 Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr działki:

- 308/20 o powierzchni 1,4000 ha,

cena wywoławcza - 3.500.000,00 zł netto, do wylicytowanej ceny netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w złotych polskich w wysokości ? 800 000,00 złotych.

 Położona w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Targowej, z dostępem do urządzeń infrastruktury w zakresie energii elektrycznej, wodociągu oraz kanalizacji deszczowej, ujawniona w księdze wieczystej KW LD1R/00022532/6. Na nieruchomości ustanowione jest prawo przejazdu i przechodu pasem gruntu o szerokości 15m, biegnącym wzdłuż granicy z działką nr 312/2 od ul. Targowej do działki nr 308/26. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka przeznaczona jest pod tereny użyteczności publicznej - w tym usługi handlu jako funkcja podstawowa i pod tereny parkingów jako funkcja uzupełniająca.

 Rozpoczęcie realizacji inwestycji w ciągu półtora roku od daty zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.

 Wadium wnieść należy na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w PEKAO S.A. I/0 Skierniewice nr 67124033211111000028544649 najpóźniej w dniu 25 stycznia 2008r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 Przetarg odbędzie się dnia 30 stycznia 2008 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub unieważnienia bez podania przyczyn, a także odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat, w przypadku gdyby nabywca nie wywiązał się z pkt 3.

 Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami

Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, lub pod nr tel. (046) 814-40-80, 814-43-05.

    Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej urzędu www.bip.rawamazowiecka.pl

w dziale Gospodarka nieruchomościami.

            Rawa Mazowiecka, dnia 16 listopada 2007r.

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2007-11-23 09:05
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2007-11-23 09:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2761
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-11-23 09:07

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5475338
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 14:21

Stopka strony