Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XII/95/07 z dnia 9 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 12:18
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 12:18
Uchwała nr XII/96/07 z dnia 9 października 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Solidarności.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 12:22
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 12:23
Uchwała nr XII/97/07z dnia 9 października 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Księże Domki

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 13:48
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 13:48
Uchwała nr XII/98/07 z dnia 9 października 2007 r. - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne, położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 13:50
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 13:51
Uchwała nr XII/99/07 z dnia 9 października 2007 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 13:52
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 13:52
Uchwała nr XII/100/07 z dnia 9 października 2007 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 13:53
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 13:54
Uchwała nr XII/101/07 z dnia 9 października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Powiatowi Rawskiemu

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 13:56
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 13:56
Uchwała nr XII/102/07 z dnia 9 października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:04
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:04
Uchwała nr XII/103/07 z dnia 9 października 2007 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:06
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-20 15:33
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:06
Uchwała nr XII/104/07z dnia 9 października 2007 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:09
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:09
Uchwała nr XII/105/07 z dnia 9 października 2007 r.w sprawie wyposażenia w majątek jednostki organizacyjnej ? Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:15
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:15
Uchwała nr XII/106/07 z dnia 9 października 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:17
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:17
Uchwała nr XIII/107/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:19
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:19
Uchwała nr XIII/108/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie stwierdzenie zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:22
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:23
.Uchwała nr XIII/109/07z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, fragment położony przy ulicach: Skierniewickiej, Stefana Jasińskiego i Piekarskiej.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:24
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:24
Uchwała nr XIII/110/07z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej,

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:28
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:28
Uchwała nr XIII/111/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej,

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:31
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:31
Uchwała nr XIII/112/07 z dnia 27 listopada 2007 r. nabycie nieruchomości gruntowej położonej przy skrzyżowaniu ulic Jeżowskiej i Laskowej w Rawie Mazowieckiej.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 14:59
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-19 15:00
Uchwała nr XIII/113/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 08:48
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 08:50
Uchwała nr XIII/114/07z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 08:55
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 08:55
Uchwała nr XIII/115/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 09:00
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-20 09:10
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 09:01
Uchwała nr XIII/116/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 09:07
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-20 09:12
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 09:12
Uchwała nr XIII/117/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 09:15
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 09:15
Uchwała nr XIII/118/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 09:24
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 09:24
Uchwała nr XIII/119/07z dnia 287 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2007 rok.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 09:31
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 09:31
Uchwała nr XIII/120/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenie poręczenia kredytu dla Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 10:05
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 10:06
Uchwała nr XIII/121/07z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej i utworzeniu jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Rawa Mazowiecka pod Firmą Zakład Odpadami Sp. z o.o.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 10:13
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 10:13
Uchwała nr XIII/122/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 10:26
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 10:26
Uchwała nr XIII/123/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienie Sekretarza Miasta o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 10:36
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 10:37
Uchwałą nr XIV/124/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Żeromskiego.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 10:39
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 10:39
Uchwała nr XIV/125/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2008 roku.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 11:45
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 11:46
Uchwałą nr XIV/126/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 11:50
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 11:50
Uchwała nr XIV/127/07 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 11:55
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 11:55
Uchwała nr XIV/128/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 11:57
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 11:57
Uchwała nr XIV/129/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 11:59
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 11:59
Uchwała nr XIV/130/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego.

Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 12:00
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2008-08-20 12:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5455
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-08-19 12:39

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5539728
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 15:04

Stopka strony