Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXIV/210/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 13:52
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-07 14:04
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 13:53
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:24
Uchwała Nr XXIV/211/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz - jednoosobowej Spółki Miasta Rawa Mazowiecka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 14:11
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 14:12
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:24
Uchwała Nr XXIV/212/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg pozbawionych kategorii dróg powiatowych.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 14:16
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 14:16
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:24
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 14:21
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:24
Uchwała Nr XXIV/214/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2008.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 14:25
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 14:25
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:25
Uchwała Nr XXVI/215/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
Obszary położone w rejonie ulic : Bolesława Chrobrego, Wodnej, Reymonta i Południowej, Placu Piłsudskiego, Warszawskiej i Zatylnej oraz Katowickiej.
Uchwała do pobrania w załącznikach
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 14:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-15 10:38
Uchwała Nr XXVI/216/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej.
Obszar położony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego ( za kolejką wąskotorową ).
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 14:55
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:26
Uchwała Nr XXVI/217/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
Obszar położony w rejonie ulic Władysława Reymonta i Targowej.
Uchwała do pobrania w załącznikach
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 15:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-15 10:38
Uchwała Nr XXVI/218/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej ( obszar w rejonie ul. Osada Dolna )
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 15:23
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:57
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 15:23
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:27
Uchwała Nr XXVI/219/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu "Górnej i Środkowej Rawki"
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 15:26
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:56
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 15:27
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:27
Uchwała Nr XXVI/220/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustanowienia służebności na rzecz - Multimedia Polska S.A.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 15:31
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:55
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 15:36
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:27
Uchwała Nr XXVI/221/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne.
Położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na cele rolne.
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-07 15:42
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:27
Uchwała Nr XXVI/222/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Missta Rawa Mazowiecka w przedmiocie zmiany jego granic.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 08:13
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:52
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 08:14
Uchwała Nr XXVI/223/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 08:19
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:51
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 08:23
Uchwała Nr XXVI/224/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 roku w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2008 roku.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 08:43
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:50
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 08:44
Uchwała Nr XXVI/225/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2008.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 08:47
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 08:49
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:05
Uchwała Nr XXVI/226/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.
Pod nazwą Rawski Wodociągi i Kanalizacja - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:13
Uchwała Nr XXVI/227/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:17
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:17
Uchwała Nr XXVIII/228/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2008 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:21
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 09:21
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:21
Uchwała Nr XXVIII/229/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2008 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2008-2014.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:25
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 09:26
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:26
Uchwała Nr XXVIII/230/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2008 w sprawie przystąpienia Miasta Rawy Mazowieckiej do realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:29
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:29
Uchwała Nr XXVIII/231/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:31
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:31
Uchwała Nr XXVIII/232/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2008 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:33
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:33
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 09:34
Uchwała Nr XXVIII/233/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2008 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2008.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:36
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:37
Uchwała Nr XXVIII/234/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2008 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:42
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 09:42
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:42
Uchwała Nr XXVIII/235/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2008 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla.
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2008 - 2012.
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:46
Uchwała Nr XXVIII/236/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2008 w sprawie przystąpienia do realizacji programu pt. " Program Rozwoju Szkół Gimnazjalnych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka".
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:50
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:50
Uchwała Nr XXVIII/237/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2008 w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie obszaru Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:58
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 10:00
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 09:58
Uchwała Nr XXIX/238/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości miejskiej, położonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ulicy Tatar z przeznaczeniem na cele przemysłowe.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:02
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 10:11
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:02
Uchwała Nr XXVIX/239/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w prawie własności nieruchomości.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:05
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 10:09
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:06
Uchwała Nr XXVIX/240/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:13
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:14
Uchwała Nr XXVIX/241/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2009 roku.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:17
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:18
Uchwała Nr XXVIX/242/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:21
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:21
Uchwała Nr XXVIX/243/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:25
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:25
Uchwała Nr XXVIX/244/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2008.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:35
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:35
Uchwała Nr XXVIX/245/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2009.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:43
Uchwała do pobrania w załączniku
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2009-04-08 10:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-15 10:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11837
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-15 11:20

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5475381
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 14:21

Stopka strony