Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Wyniki konkursu ofert - szczepienia przeciwko grypie

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przekazuje do publicznej wiadomości wyniki postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2020 – z grupy podwyższonego ryzyka(tj. osób powyżej 60 roku życia – urodzonych do dnia 31 grudnia 1960 r.) W toku postępowania konkursowego zostały wybrane następujące oferty:

Szczepienia przeciwko grypie

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ”Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2020 - z grupy podwyższonego ryzyka (tj. osób powyżej 60 roku życia - urodzonych do dnia 31 grudnia 1960 r.),”.

  • autor informacji: Teresa Sekuter
    data wytworzenia: 2020-08-21
  • opublikował: Karol Łopatka
    data publikacji: 2020-08-21 14:32

Dokumenty do pobrania

  • opublikował: Karol Łopatka
    data publikacji: 2020-08-21 14:33

Konsultacje on-line

Konsultacje w formie elektronicznej stanowiły ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących przygotowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. Ten etap konsultacji miał umożliwić mieszkańcom ponowne zgłoszenie swoich uwag do projektu dokumentu dotyczącego strategii elektromobilności oraz wyjaśnienie zagadnień z nim związanych.

  • opublikował: Krystyna Florczak
    data publikacji: 2020-06-17 10:22

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na 2020 r.

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) ogłaszam dane dotyczące wysokości podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów:

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) ogłaszam dane dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów:

Wyniki postępowania konkursowego: szczepienia przeciw grypie

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przekazuje do publicznej wiadomości wyniki postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2019".

Zawiadomienie o przedłużeniu składania ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej  w roku 2019” do dnia 12 września 2019 r. do godz.12.00.

  • autor informacji: Teresa Sekuter
    data wytworzenia: 2019-09-11
  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2019-09-11 16:58
  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2019-09-11 16:58

Szczepienia przeciwko grypie

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ”Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2019”.

Program działania Muzeum Ziemi Rawskiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości  program działania Muzeum Ziemi Rawskiej ul. Łowicka 26, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.

  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2019-07-04 08:29
  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2019-07-04 08:29

Informacja o wyborze oferty

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na świadczenie usług Specjalisty ds. Rozliczenia Projektu pt. „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka Jakość Edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie Ogólne w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18, wybrana została oferta firmy:

Ogłoszenie o podstawowej kwocie doacji

Rawa Mazowiecka 2019-03-27

 

 

 

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI

 

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłaszam dane dotyczące wysokości podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów:

  1. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obliczona na dzień 01.01.2019 r. wynosi 1129,15 zł miesięcznie na jedno dziecko

Terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podpisał zarządzenia w sprawie harmonogramów czynności w postępowaniach rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół podstawowych (terminy znajdują się w załączonych zarządzeniach Burmistrza Miasta).

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Rawa Mazowiecka 2018-10-31

 

 

 

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

 

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłaszam dane dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów:

  • podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2018 wynosi 1021,91 zł miesięcznie na jedno dziecko;
  • zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych Miasto Rawa Mazowiecka pomniejszona o zaktualizowaną statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 499,66*;
  • zaktualizowana statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka wynosi 10,67.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zaktualizowana statystyczna liczba stanowi sumę 2/3 liczby dzieci, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2017 r., oraz 1/3 liczby dzieci, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2018 r.

drukuj (Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji)

  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2018-10-31 15:41
  • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 14:37
  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2018-10-31 16:35

Wyniki konkursu szczepień przeciw grypie

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przekazuje do wiadomości publicznej wyniki postępowania konkursowego na wybór  realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców  Rawy Mazowieckiej w roku 2018”

  • autor informacji: Teresa Sekuter
    data wytworzenia: 2018-09-06
  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2018-09-07 08:04
  • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-07 08:05
  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2018-09-07 08:07

Konkurs ofert na szczepienia przeciwko grypie

Ogłoszenie o konkursie ofert

 

           Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ”Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2018”.

Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów:

Unieważnienie konkursu ofert na szczepienia przeciwko HPV

Na podstawie pkt.10 ogłoszenia Burmistrza Miasta o otwartym konkursie ofert, w związku z art. 48 b ust.1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA UNIEWAŻNIA OTWARTY KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU

Konkurs ofert na szczepienia przeciwko HPV

Na podstawie art. 48 b ust.1 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

BURMISTRZ  MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ – PROFILAKTYKA CHORÓB WYWOŁANYCH ZAKAŻENIAMI WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA ROK 2018

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

Na podstawie art. 89d ust. 1 w związku z art. 78c ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 pkt 1 lit. „a” oraz ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza:
1) W wyniku aktualizacji podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli obowiązująca od dnia 1 listopada 2017 r. wynosi na jedno dziecko w przedszkolu: 926,52 zł miesięcznie;
2) Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w przedszkolu wynosi: 507 os.

Dokumenty do pobrania

  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2017-10-06 15:01

Wyniki konkursu szczepień przeciwko grypie

Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. : „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2017”

W toku postępowania konkursowego zostały wybrane następujące oferty:

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

Na podstawie art. 89d ust. 1 w związku z art. 89c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza:

  1. W wyniku aktualizacji podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2017 r. wynosi na jedno dziecko w przedszkolu: 926,76 zł miesięcznie;

Wyniki konkursu ofert - grypa

Wyniki konkursu ofert na wybór  realizatora Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka z grupy podwyższonego ryzyka(tj. osób powyżej 60 roku życia, urodzonych do dnia 31 grudnia 1956 r.)

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro (bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych), na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017 informuję, że w odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty firm:

Zapytanie ofertowe ws. dowóz niepełnosprawnych uczniów

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty cenowej na: dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017

Konkurs szczepień przeciwko grypie

Ogłoszenie o konkursie ofert

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka z grupy podwyższonego ryzyka (tj. osób powyżej 60 roku życia, urodzonych do dnia 31 grudnia 1956 r.),

w okresie od daty podpisania umowy do dnia 1 grudnia 2016 r.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym pod nazwą „ Obrona pielęgniarek ze Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24.07.2015 Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1485 zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2016 r., w godzinach 12.30 – 14.00 odbędzie się zgromadzenie publiczne pod nazwą: „ Obrona pielęgniarek ze Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Miejsce zgromadzenia: Rawa Mazowiecka Pl. Wolności 1 - teren przed siedzibą Starostwa Powiatowego.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO - zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (modernizacja drogi krajowej Nr 8)

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2010-10-28 12:51
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2010-10-28 12:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22993
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-14 20:43

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5477768
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-28 09:00

Stopka strony