Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „opróżnianie i wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki tj. szkła, papieru i plastiku z pojemników typu IGLLO zlokalizowanych
na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

Informacja o udzieleniu zamówienia

na wykonywanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób uprawnionych na mocy decyzji administracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na: bankową obsługę budżetu Miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych miasta Rawa Mazowiecka.
Wybrano ofertę złożoną przez:
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
ul. Jana Pawła II 38
96-230 Biała Rawska

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„ na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2010 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2, dla których organem założycielskim jest Miasto Rawa Mazowiecka.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Adaptację części piwnic na szatnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej dla potrzeb sali gimnastycznej.

Wybrano ofertę złożoną przez:

P.P.H.U. „BUDREM”

ul. Katowicka 24 E

96-200 Rawa Mazowiecka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-12-09 15:25
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-09 15:29
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-12-09 15:27
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-09 15:28

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnie 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług transportowych w ramach projektu „Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka” tzn. zapewnienie transportu na wycieczki

W związku z powyższym została wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spółka z o.o., 06-100 Skierniewice, ul. Jana III Sobieskiego 79.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

 

 

Rawa Mazowiecka 2009-12-01

 

 

 • opublikował: Sekuter Teresa WOKZIS
  data publikacji: 2009-12-01 15:01
Wyniki Konkursu Ofert na wybór realizatora Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: "Obsługę akcji zimowej na ulicach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka 2009/2010".
 • opublikował: Karolina Gawot WGK
  data publikacji: 2009-11-10 10:44
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: "Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka".

Po rozpatrzeniu protestu złożonego przez firmę "PROTECH" Paweł Kruk, Sławomir Tworek Spółka Jawna, ul. Gombrowicza 11, 73 ? 110 Stargard Szczeciński, na podstawie art. 183 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wezwano firmę KARTEL-TECH Import -Eksport P. Zdziarski, ul. Narutowicza 2, 09-200 Sierpc do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dokonano ponownej oceny ofert oraz ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Budowę parkingu z kostki betonowej brukowej dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową o długości 112,5 m (powierzchnia- 887,95m2) oraz remont chodnika (kostka betonowa brukowa) o łącznej długości 124m (powierzchnia- 493,29m2).

Wybrano ofertę złożoną przez:

ZAKŁAD „REK-MEL” H. Ściborek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-10-05 15:59
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-10-05 16:00
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-05 16:00
Wyniki Konkursu Ofert
Wyniki Konkursu Ofert, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, na wybór realizatora Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Remont nawierzchni chodnikowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

Wybrano ofertę złożoną przez:

P. P. H. U. „SINBUD” Piotr Siniarski

ul. Mickiewicza 9; 96-230 Biała Rawska

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-07-20 13:51
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-20 13:56
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-07-20 13:52
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza

wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:

Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.”

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum:

Lider: TIWWAL Sp. z o.o.

ul. Człuchowska 9

01-360 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w załączniku

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-06-19 17:34
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-19 17:37
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-06-19 17:34
Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-08-20 13:12
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-08-21 14:57
Wyniki Konkursu Ofert
Wyniki Konkursu Ofert,
ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka,
na wybór realizatora Programu Wczesnego Wykrywania Wad Postawy u Dzieci

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych i  plastycznych w ramach projektu „Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka” .
W związku z powyższym została wybrana oferta:
 • "PAPIRUS" Wojciech Sujka, ul. Katowicka 2, 96 - 200 Rawa Mazowiecka.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

drukuj ()

 • autor informacji: Jolanta Kosińska
  data wytworzenia: 27.03.2009
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2009-03-27 08:32
Przetarg nieograniczony na: Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-03-25 14:37
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-03-25 14:38
I N F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Burmistrz miasta zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ? ukwiecenie miasta Rawa Mazowiecka? wybrano ofertę:
PPUH ?CEPOL?
Elżbieta Cała
ul. Południowa 22A
Przetarg nieograniczony na: budowę sieci wodociągowej w ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-03-17 14:06
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-03-17 14:06
Przetarg nieograniczony na: budowę pomostów pływających w zatoce kąpieliska zbiornika wodnego "DOLNA" w Rawie Mazowieckiej
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-03-12 10:24
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-03-12 10:26
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-12 10:27
I N F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ? utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych i powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka? wybrano ofertę: PPUH ?CEPOL? Elżbieta Cała
I N F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę schodów i głównego wejścia do parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych wybrano ofertę: P.U.H. WRAMEX Włodzimierz Misztal
Przetarg nieograniczony na: budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Prusa i Żeromskiego w Rawie Mazowieckiej w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
 • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
  data publikacji: 2009-02-17 14:38
 • zmodyfikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-17 14:40
Przetarg nieograniczony na:pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-02-04 17:16
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-04 17:19
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-02-04 17:16

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w ramach projektu „Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka” tzn. zapewnienie transportu na wycieczki i odwóz uczestników zajęć.
W związku z powyższym została wybrana oferta:
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spółka z o.o., 96-100 Skierniewice, ul. Jana III Sobieskiego 79.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

drukuj ()

 • autor informacji: Jolanta Kosińska
  data wytworzenia: 04.02.2009
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2009-02-04 10:03
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-04 10:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2008r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, w ramach projektu „Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka” tzn. przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć.
W związku z powyższym została wybrana oferta:
 • Zakład Gastronomiczny MAGI Teresa Szadkowska z siedzibą ul. Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta
 

drukuj ()

 • autor informacji: Jolanta Kosińska
  data wytworzenia: 03.02.2009
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2009-02-03 09:16
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-01-13 11:01
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-01-13 11:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18230
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-12-31 11:45

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5470394
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 13:49

Stopka strony