Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

BURMISTRZ MIASTA RAWA   MAZOWIECKA
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta z przeznaczeniem na cele przemysłowe.
 

Obręb
Nr
działki
Położona w rejonie
    ulicy
Pow. m2
Nr KW
Przeznaczenie w planie
zagospodarowania przestrzennego
Dotychczasowy
sposób
użytkowania
Wywoławcza wysokość  miesięcznego czynszu dzierżawnego   zł. 
Wysokość
wadium
w zł.
8
292/3
Tatar
427
KW LD1R
/00029883/0
tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę
zbiornik wodny, do 31.12.2008 r. działka dzierżawiona przez
FOOD SERVICE
280,00 zł. + 22 % VAT – 61,60=            341,60 zł. 
50,00
 
1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w złotych polskich w wysokości  podanej w powyższej tabeli.
2. Wadium należy wnieść w kasie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej plac Piłsudskiego 4 lub na rachunek bankowy Urzędu   Miasta Rawa Mazowiecka w PEKAO S.A I/O Skierniewice 67 1240 3321 1111 0000 2854 4649 najpóźniej do dnia 4 maja 2009 roku włącznie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej wpłaty czynszu dzierżawnego za przedmiotową działkę.
4. Przetarg odbędzie się 8 maja 2009 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w Sali konferencyjnej, I piętro.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
·          oryginału dowodu wpłaty wadium,
·          dowodu osobistego,
·          upoważnienie do udziału w przetargu w przypadku osoby prawnej.
6. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych  przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 4,   pokój nr 19, lub pod nr tel. (046) 814-40-80, 814-43-05
 
Rawa Mazowiecka 31.03.2009 r.
 
  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2009-04-06 09:45
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-06 09:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22015
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-11-20 15:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5279692
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 14:27

Stopka strony