Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
 
ogłasza
 
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie
Konopnica gm. Rawa Mazowiecka na cele inwestycyjne
 
1.      Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
450,451,452,453,454,455,456 i 754 o łącznej powierzchni 3,1200ha,ujawniona w księdze wieczystej KW LD1R/00008436/9.
 
2.      Nieruchomość położona jest we wsi Konopnica gm. Rawa Mazowiecka przy oczyszczalni ścieków, z dostępem do drogi asfaltowej i do infrastruktury technicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z wyłączeniem produkcji spożywczej oraz artykułów kosmetyczno-higienicznych, z dopuszczeniem usług handlu hurtowego artykułami przemysłowymi, z wyłączeniem handlu hurtowego i detalicznego produktami spożywczymi. Część terenu przeznaczona jest pod ulice dojazdowe.
 
3.     Cena wywoławcza - 2.184 000,00 zł brutto.
 
4.      Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w PLN w wysokości250.000,00 złotych.
 
Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w PEKAO S.A. I/0 Skierniewice nr 67124033211111000028544649 najpóźniej do dnia 18 września 2009 r włącznie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
 
5.      Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.
 
6.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
a.      oryginału dowodu wpłaty wadium
b.      w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego
c.       w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
 
7.      Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 
8.      Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości o ile nabywca nie rozpocznie budowy (stan zerowy) na przedmiotowym terenie w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta,
Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, lub pod nr tel. (046) 814-40-80, 814-43-05.
 
           Rawa Mazowiecka, dnia 17 lipca 2009 r.
  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2009-07-22 12:38
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2009-07-22 12:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22005
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-11-20 15:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5276793
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-02 10:03

Stopka strony