Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

BURMISTRZ MIASTA RAWA   MAZOWIECKA
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta z przeznaczeniem na zieleń w ramach siedliska na czas nieoznaczony.
 
Obręb
Nr
Działki
Położona w
rejonie ulicy
Pow w
m2
Stan prawny
Dotychczasowy
sposób użytkowania
Przeznaczenie w planie
 zagospodarowania
 przestrzennego
Wysokość rocznego
czynszu dzierżawnego zł
. + coroczna waloryzacja,
 począwszy od 2011 r.
Wysokość
 wadium
 
2
322/3
Łąkowej
270
 
Nr KW 0000/2592/8
wydzierżawiona
do 30.09.2009 r.
tereny komunikacji
- ulica dojazdowa
540,00 zł. + 22% VAT =
                        658,80 zł.
50,00 zł.
 
1. Przetarg odbędzie się 29 grudnia2009 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w sali konferencyjnej, I piętro.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium  w wysokości podanej w powyższej tabeli na każdą działkę oddzielnie podając jej numer.
3. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac Piłsudskiego 4 lub na rachunek bankowy Urzędu   Miasta Rawa Mazowiecka w PEKAO S.A I/O Skierniewice nr 67 1240 3321 1111 0000 2854 4649 najpóźniej do dnia 22 grudnia  2009 roku włącznie.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej wpłaty czynszu dzierżawnego za przedmiotową  działkę, pozostałym uczestnikom po przetargu wadium zostanie zwrócone. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
·          oryginału dowodu wpłaty wadium,
·          w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego,
·          w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru ( ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
6. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 4 pokój nr 19, lub pod nr tel. (046) 814-40-80, 814-43-05.
 
         Rawa Mazowiecka 23.11.2009 r.
 


  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2009-11-20 15:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22016
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-11-20 15:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5279706
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 14:27

Stopka strony