Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

.

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości miejskiej położonej w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Kolejowej.

 

 

Lp

Nr działki

Pow. nierucho-mości w ha

Nr KW

Położenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejsc. planie zagospod. przestrzennego

Cena

wywoławcza w zł. brutto

 

1.

 

321/4

 

0,5749

 

LD1R/00016365/9

 

przy ul. Kolejowej

 

Nieruchomość ma kształt prostokąta i położona jest blisko dworca autobusowego. Posiada dobrą dostępność komunikacyjną do centrum miasta a jednocześnie usytuowana jest przy ulicy będącej w ciągu drogi wojewódzkiej. Dostępność infrastruktury technicznej w zakresie energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ulicy Kolejowej.

 

 

Tereny zabudowy usługowej oraz parking ogólnodostępny

 

 

1.622 600,00

 

 

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w złotych polskich w wysokości – 150 000,00 złotych.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy - Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział nr 1 w Rawie Mazowieckiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2010 r. włącznie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

·          oryginału dowodu wpłaty wadium

·          w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego

·          w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone prawami osób trzecich, jak również nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, lub pod nr tel. (046) 814-40-80, 814-43-05.

 

                Rawa Mazowiecka, dnia 11.02.2010 r.

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2010-02-11 15:55
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2010-02-12 11:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18508
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-13 10:29

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5273722
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony