Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 

 

ogłasza

 

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie

Konopnica gmina Rawa Mazowiecka na cele inwestycyjne

 

1.      Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 780/3 o powierzchni 0,9809 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW LD1R/00008436/9.

 

Nieruchomość położona jest przy uzbrojonej w energię elektryczną i kanalizację sanitarną drodze gminnej, w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej oraz obiektu oczyszczalni ścieków. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z wyłączeniem produkcji spożywczej oraz artykułów kosmetyczno-higienicznych, z dopuszczeniem usług handlu hurtowego artykułami przemysłowymi z wyłączeniem handlu hurtowego i detalicznego produktami spożywczymi.

 

2.      Cena wywoławcza – 850.000,00 zł brutto.

 

3.      Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w PLN w wysokości130.000,00 złotych.

 

 

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Oddział nr 1 w Rawie Mazowieckiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 najpóźniej do dnia 17 maja 2010 roku włącznie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

4.      Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2010 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.

 

5.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

a.       oryginału dowodu wpłaty wadium

b.       w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego

c.       w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

 

6.      Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta,

Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, lub pod nr tel. (046) 814-40-80, 814-43-05.

 

 

           Rawa Mazowiecka, dnia 17 marca 2010 r.

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2010-03-17 15:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18507
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-13 10:29

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5273712
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony