Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ul. Słowackiego.

 

Lp

Nr działki

Pow. nierucho-mości

Nr KW

Położenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejsc. planie zagospod. przestrzennego

Wadium w złotych polskich w wysokości

Cena

wywoławcza w zł. brutto

 

1.

 

1393/3

 

823 m²

 

 

LD1R/00010850/4

 

 

w rejonie ul. Słowackiego

Działki usytuowane są przy projektowanej ulicy dojazdowej, biegnącej wzdłuż rzeki Rawki z dostępnością do ulicy Słowackiego. Działki położone są blisko centrum miasta w sąsiedztwie parku miejskiego. Dostępność infrastruktury technicznej w zakresie energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej od ul. Słowackiego i ul. Fawornej. Teren działek jest płaski o optymalnych cechach do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagospoda-rowania związanego z funkcją mieszkalną.

 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

32 000,00

164 600,00

2.

1393/4

740 m²

28 000,00

148 000,00

3.

1393/5

777 m²

30 000,00

155 400,00

4.

1393/6

777 m²

30 000,00

155 400,00

5.

1393/7

740 m²

28 000,00

148 000,00

6.

1393/8

821 m²

32 000,00

164 200,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Oddział nr 1 w Rawie Mazowieckiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 najpóźniej do dnia 7 maja 2010 r. włącznie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

·          oryginału dowodu wpłaty wadium

·          w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego

·          w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone prawami osób trzecich, jak również nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, lub pod nr tel. (046) 814-40-80, 814-43-05.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 29.03.2010 r.

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2010-03-30 08:27
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-30 08:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18511
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-13 10:29

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5273752
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony