Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,

położonej w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka przy ulicy Księże Domki

 

1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 241/3 o powierzchni 0,5457 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW LD1R/00006052/9.

 

2. Nieruchomość położona przy ulicy o jezdni asfaltowej, z pozostałością poprzedniego zagospodarowania w postaci wiaty o konstrukcji stalowej, z częściowo murowanymi ścianami, poszyta blachą – nieistotnego dla wartości rynkowej nieruchomości, uzbrojona w przyłącze energetyczne, z dostępnością do wodociągu i sieci telekomunikacyjnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka nieruchomość przeznaczona jest pod tereny użyteczności publicznej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej nie kolidującej z funkcją podstawową.

 

3. Cena wywoławcza – 875.000,00 zł brutto.

 

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w PLN w wysokości – 150.000,00 złotych.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Oddział nr 1 w Rawie Mazowieckiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 najpóźniej do dnia 24 września 2010 roku włącznie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2010 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.

 

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) oryginału dowodu wpłaty wadium

b) w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego

c) w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

 

7. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

8. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości o ile nabywca nie rozpocznie budowy (stan zerowy) na przedmiotowym terenie w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, lub pod nr tel. (046) 814-40-80, 814-43-05.

 

           Rawa Mazowiecka, dnia 16 lipca 2010 r.

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2010-07-16 14:57
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-16 15:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18512
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-13 10:29

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5273753
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony