Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ  MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości, położonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka

z przeznaczeniem prowadzenia targowiska miejskiego na  czas nieokreślony.

 

Nr

działki

Pow.

 m2

Nr

KW

Położenie

Dotychczasowy sposób użytkowania

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Czynsz dzierżawny w skali roku,  płatny w dwóch ratach: do 31 marca i do 30 września- każdego roku

445/11

część    nr nr

444/5

445/9

446/6

130

 

 

   2961    22

206

3319

3572

 

 

26807

3572

3572

 

przy ulicy

Mickiewicza 28

 

 

nieruchomość zagospodarowana targowiskiem,

właścicielowi sąsiedniej nieruchomości ozn.nr dz. 444/2 udostępniono prawo dojazdu i przechodu do pawilonu handlowego.

 

 

tereny użyteczności publicznej

 

 

30 000,00 zł.+22 VAT=36 600,00zł.

 

          Oferta winna zawierać:

1)imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę firmy i jej adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot, który może prowadzić  działalność gospodarczą;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu w tym z projektem umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

4) wysokość proponowanego czynszu dzierżawnego w skali roku i sposób jego zapłaty;

5) dowód wpłaty wadium.

         Wadium uprawniające do udziału w przetargu w wysokości 6 000,00 zł. (słownie złotych: sześć tysięcy) należy wpłacić najpóźniej w dniu 21 października 2010 r. na konto Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040.

            Pisemne oferty należy złożyć w kopercie z napisem „Dzierżawa targowiska”, najpóźniej  do 21 października 2010 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5 pokój nr 12.

            Wysokość czynszu dzierżawnego stanowić będzie kryterium oceny ofert.

Część jawna przetargu- zakwalifikowanie ofert, odbędzie się w dniu 26 października 2010 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Miasta Plac Piłsudskiego 5 w Sali konferencyjnej pokój nr 15 (I piętro)

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy.

            Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 4 pok. nr  19 tel. (46) 814 43 05 lub (46)  814 40 80.

 

 

Rawa Mazowiecka, dnia 20.09.2010 r.

 

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2010-09-21 09:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18514
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-13 10:29

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5273767
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony