Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 1

miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ulicy Miodowej i ulicy Wałowskiej

 

1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 360 o powierzchni 0,4287 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW LD1R/00011286/6.

 

2. Nieruchomość ma kształt zwartego prostokąta, z dojazdem od ulicy Wałowskiej i od ulicy Miodowej. Dostępność uzbrojenia w energię elektryczną wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową od ulicy Miodowej. W sąsiedztwie występuje zabudowa produkcyjna, teren bazy transportowej oraz tereny rolne. Nieruchomość jest zagospodarowana w sposób rolniczy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka nieruchomość przeznaczona jest pod tereny produkcyjno – usługowe.

 

3. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony był w dniu 31 sierpnia 2010 r.

 

4. Cena wywoławcza – 300.000,00 zł brutto.

 

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w PLN w wysokości – 50.000,00 złotych.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Oddział nr 1 w Rawie Mazowieckiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 najpóźniej do dnia 5 listopada 2010 roku włącznie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

6. Przetarg zostanie przeprowadzony 9 listopada 2010 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.

 

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) oryginału dowodu wpłaty wadium

b) w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego

c) w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

 

8. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

9. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości o ile nabywca nie rozpocznie budowy (stan zerowy) na przedmiotowym terenie w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, lub pod nr tel. (046) 814-40-80, 814-43-05.

 

 

Rawa Mazowiecka, dnia 7 października 2010 r.

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2010-10-07 21:21
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2010-10-08 10:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18513
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-13 10:29

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5273764
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony