Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 

 

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,

położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 8

 

1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 164 o powierzchni 0,0450 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW LD1R/00001688/1.

 

2. Nieruchomość jest położona w centrum miasta, w części frontowej zabudowana jest piętrowym, murowano-drewnianym budynkiem usługowo-mieszkalnym. Pomieszczenia od frontu na parterze są wynajmowane na cele usługowe. Pozostałe pomieszczenia oraz pomieszczenia na piętrze stanowią lokale mieszkalne. Wgłębi działki jest ponadto drugi, mały, usytuowany przy granicy parterowy budynek mieszkalny oraz komórki gospodarcze. Dla nieruchomości dostępne są wszystkie podstawowe media: Linia energetyczna napowietrzna, wodociąg, kanalizacja sanitarna i linia telefoniczna. Ulice są urządzone, z nawierzchnią asfaltową i chodnikami po obydwu stronach. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

 

3. Cena wywoławcza – 600.000,00 zł.

 

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w PLN w wysokości – 100.000,00 złotych.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Oddział nr 1 w Rawie Mazowieckiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 najpóźniej do dnia 7 stycznia 2010 roku włącznie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2011 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.

 

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) oryginału dowodu wpłaty wadium

b) w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego

c) w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

 

7. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta,

Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, lub pod nr tel. 46/814-40-80, 814-43-05. 

 

 

 

           Rawa Mazowiecka, dnia 8 listopada 2010 r.

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2010-11-08 13:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18509
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-13 10:29

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5273729
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony