Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

BURMISTRZ  MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA

DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości, położonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka

z przeznaczeniem  prowadzenia targowiska miejskiego na  czas nieokreślony.

Nr

działki

Pow.

 m2

Nr

KW

Położenie

Dotychczasowy sposób użytkowania

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość rocznego czynszu  dzierżawnego

445/11

Część

 nr nr

444/5

445/9

446/6

   130

 

 

2961

22

206

3319

3572

 

 

26807

3572

3572

 

przy ulicy

Mickiewicza 28

 

 

Nieruchomość zagospodarowana targowiskiem, właścicielowi sąsiedniej nieruchomości ozn.nr dz. 444/2 udostępniono prawo dojazdu i przechodu do pawilonu handlowego.

 

 

tereny użyteczności publicznej

 

 

20 000,00 zł.+ obowiązująca stawka VAT (4  400,00 zł. tj. 24 400,00 zł.

 

Oferta winna zawierać:

1)imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę firmy i jej adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot, który może prowadzić  działalność gospodarczą;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu w tym z projektem umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

4) wysokość proponowanego czynszu dzierżawnego w skali roku i sposób jego zapłaty;

5) kopia dowodu wpłaty wadium.

Wadium uprawniające do udziału w przetargu w wysokości 4 000,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące) należy wpłacić najpóźniej w dniu 14 stycznia 2011 r. na konto Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040.

Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa targowiska”, najpóźniej  do 14 stycznia 2011 r. do godz. 1500   w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5 pokój nr 12.

Wysokość czynszu dzierżawnego stanowić będzie kryterium oceny ofert.

Część jawna przetargu- zakwalifikowanie ofert, odbędzie się w dniu 19 stycznia 2011 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Miasta  Plac Piłsudskiego 5 w Sali konferencyjnej pokój nr 15 (I piętro)

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 4 pok. nr  19 tel. (46) 814 43 05 lub (46)  814 40 80.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 13.12.2010 r.

 

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2010-12-13 10:24
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2010-12-13 10:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18517
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-13 10:29

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5273783
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony