Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Wyniki konkursu ofert
Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 21 października 2008 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej, w toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:
Wyniki konkursu ofert
Wyniki konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych
Wyniki konkursu ofert
Wyniki konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w dyscyplinach:
piłka siatkowa i piłka nożna
Wyniki konkursu ofert
Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego tworzenia warunków do integracji i aktywności osób w podeszłym wieku
Wyniki konkursu ofert
Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań polegających na kompleksowej, holistycznej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami
Wyniki konkursu ofert
Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, kształtowania postaw patriotycznych, popularyzację wiedzy historycznej
WYNIKI KONKURSU OFERT
Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych, niedowidzących i chorych na cukrzycę
WYNIKI KONKURSU OFERT
Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prac konserwatorskich, restauratorskich lub remontowych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym sakralnych, w toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące oferty:

Wyniki konkursu ofert
Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...

WYNIKI KONKURSU OFERT
WYNIKI KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegającego na pomocy ofiarom pomocy w rodzinie w formie: udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.
WYNIKI KONKURSU OFERT
WYNIKI KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegającego na pomocy osobom bezdomnym w formie: prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

WYNIKI KONKURSU OFERT
WYNIKI KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczącego pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie: terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia) zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia.
WYNIKI KONKURSU OFERT
Wyniki konkursu ofert, który odbył sie w dniu 23 stycznia 2008 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego propagowania idei wolontariatu, zachęcania mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące oferty:
WYNIKI KONKURSU OFERT
WYNIKI KONKURSU OFERT, który odbył się w dniu 23 stycznia 2008 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
WYNIKI KONKURSU OFERT
Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 21 stycznia 2008 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego wielostronnego rozwoju dzieci poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
WYNIKI KONKURSU OFERT
Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 8 stycznia 2008 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia u osób niepełnosprawnych

WYNIKI KONKURSU OFERT
Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 8 stycznia 2008 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16865
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-27 14:45

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5470354
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 13:49

Stopka strony