Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

                                                                                              Rawa Mazowiecka 20.04.2010r.

 

Nasz znak: GK/7040/61/10

 

OGŁOSZENIE

 O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

            Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)  zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ dostawę materiałów drogowych” 

wybrano ofertę firmę:

„DRÓG – BRUK” A.P. Szczerek

Spółka Jawna

98-235 Błaszki

ul. Polna 29

Uzasadnienie wyboru:

Oferta  o najniższej cenie z pośród ofert nieodrzuconych, spełnia wszystkie określone w SIWZ wymagania, najkorzystniejszy bilans punktowy.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena(PLN)

netto

Termin wykonania

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Orbita” Zygmunt Gos

96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Księże Domki 41

104.127,00

31.10.2010r.

97,71

 

97,71

 

3

 

DRÓG – BRUK” A.P. Szczerek

Spółka Jawna

98-235 Błaszki

ul. Polna 29

101.738,00

 

31.10.2010r.

 

100

 

100

 

4

„Firma Posiadało”

Spółka Jawna

97-225 Ujazd, Wykno 40

103.712,00

31.10.2010r.

98,10

 

98,10

 

5

 

„BRUK” Spółka z o. o.

42-714 Lisów

ul. Częstochowska 19

103.578,00

 

31.10.2010r.

 

98,22

 

98,22

 

6

 

Semmelrock Stein+Design

Spółka z o.o.

05-340 Kołbiel

ul. 1-go Maja 6

104,285,00

31.10.2010r.

97,56

 

97,56

 

 

W związku z nie spełnieniem wszystkich wymogów SIWZ oferta numer 2 złożona  przez  Centrum Zaopatrzenia Budowlanego „HADEX” Spółka z o.o. 44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Łąkowa 2 Oddział Łódź 91-341,  ul. Brukowa 26 została wykluczona na podstawie art. 24. ust. 4 w związku z art. 26 ust. 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

           

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  http:/bip.rawamazowiecka.pl

 

 

  ………………………………………………………..     

                                                                          Podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej

  • autor informacji: Karolina Senator
    data wytworzenia: 2010.04.21
  • opublikował: Karolina Gawot WGK
    data publikacji: 2010-04-21 10:20
  • zmodyfikował: Karolina Gawot WGK
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-21 14:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11781
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-27 15:02

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5544027
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-26 14:05

Stopka strony