Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XLIX/363/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2010-2014.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-08-05 13:17

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-08-05 13:18

Uchwała Nr XLIX/364/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-08-05 13:20

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-08-05 13:20

Uchwała Nr XLIX/365/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2010 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-08-05 13:22

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-08-05 13:23

Uchwała Nr XLIX/366/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu pt. " JUBILEUSZOWY ZAWRÓT GŁOWY" program Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-08-05 13:27

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-08-05 13:29

Uchwała Nr XLIX/367/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-08-05 13:32
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-05 13:34

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-08-05 13:33

Uchwała Nr XLIX/368/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-08-05 13:35
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-05 13:37

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-08-05 13:36

Uchwała Nr L/369/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-02 08:40

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-02 08:40

Uchwała Nr L/370/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie :

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-02 08:47

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-02 08:47

Uchwała Nr L/371/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie :

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-02 08:52

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 08:14

Uchwała Nr L/372/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2010 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 08:17

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 08:17

Uchwała Nr L/373/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 08:34

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 09:01

Uchwała Nr L/374/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 09:04

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 09:04

Uchwała Nr L/375/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 09:10

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 09:10

Uchwała Nr LI/376/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2010-2014.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 09:19

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 09:19

Uchwała Nr LII/377/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 09:50

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 09:50

Uchwała Nr LII/378/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 września 2010 r. w sprawie:

zatwierdzenia projektu pod nazwą Program Rozwojowy Szkoły Podstawowej nr. 2  " Moja szkoła - moje miasto - moj wybór " w ramach Priorytetu IX,Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Łódzki 2008 - 2013.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 09:57
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-05 09:58

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 09:58

Uchwała Nr LII/379/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 10:00

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 10:01

Uchwała Nr LII/380/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2010 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 10:02

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 10:03

Uchwała Nr LII/381/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 10:11

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 10:11

Uchwała Nr LII/382/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 września 2010 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 10:14

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-05 10:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2723
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-11-05 10:47

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5539761
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 15:04

Stopka strony