Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr LIII/383/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Jerozolimskiej i Łąkowej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-15 13:58

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-15 13:59

Uchwała Nr LIII/383/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic:

Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jeżowskiej i Ogrodowej, Jeżowskiej, Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zamkowa Wola, Białej, Aleksandrówka, Kolejowej i Łowickiej, Krakowskiej i Południowej, Słowackiego i Fawornej, Solidarności, Tomaszowskiej, Osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Księże Domki, Katowickiej i Tatar.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-15 14:53

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-15 15:16

Uchwała Nr LIII/385/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie :

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-16 09:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-16 09:45

Uchwała Nr LIII/386/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Rawy Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-16 09:49

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-16 09:55

Uchwała Nr LIII/387/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w Rawie Mazowieckiej przy Al. Konstytucji 3 Maja i ul. Reymonta.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-16 09:54

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-16 09:57

Uchwała Nr LIII/388/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-16 09:58

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-16 09:59

Uchwała Nr LIII/389/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-16 10:01

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-16 10:01

Uchwała Nr LIII/390/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie :

zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2010 - 2014.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-16 10:08

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-16 10:09

Uchwała Nr LIII/391/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie :

określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 09:54

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 09:55

Uchwała Nr LIII/392/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 12:32

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 12:32

Uchwała Nr LIII/393/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 12:37

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 12:38

Uchwała Nr LIII/394/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2010 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 12:40

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 12:41

Uchwała Nr LIII/395/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 12:44

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 12:44

Uchwała Nr LIII/396/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 12:49

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 12:50

Uchwała Nr LIV/397/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2010 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 12:54

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 12:54

Uchwała Nr LIV/398/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sparawie zaciągnięcia kredytu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 13:02

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 13:03

Uchwała Nr LIV/399/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 15:23

chwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2010-11-17 15:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2666
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-11-17 15:24

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5465898
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 12:14

Stopka strony