Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości
 
W Y K A Z
 
nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, przeznaczonej do sprzedaży.
 
Lp
Nr
działki
Pow. nieruchomości
Nr
K.W.
Położenie nieruchomości
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejsc. planie zagospod. przestrzennego
Cena nieruchomości
 
1.
 
1344/8
 
0,0369 ha
 
LD1R/00027791/4
 
 
przy ul. Solidarności,
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej
oraz terenu zagospodarowa-nego kompleksem garaży
Działka nie jest zabudowana, jej teren jest płaski. Stanowi obszar o kształcie czworokąta,
ale z wyłączeniem środkowej części o kształcie kwadratu (działka nr ewid. 777), stanowiącej odrębny
przedmiot własności, zabudowanej budynkiem
stacji transformatorowej.
Infrastruktura techniczna dostępna dla przedmiotowej nieruchomości to energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz oraz sieć telekomunikacyjna.
Działka posiada ograniczenia w jej inwestycyjnym wykorzystaniu, ze względu na przewody sieci energetycznej w kilku odcinkach oraz posiada ustanowioną służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego użytkownika działki nr ewid. 777.
 
Tereny użyteczności publicznej
z urządzeniami elektroenergety-cznymi
 
42 000 zł netto + 23% VAT
(9 660 zł) =
51 660 zł brutto
 
Wykaz zostaje wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od dnia 1 września2011 r. do dnia 22 września 2011 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości, tj. do dnia 13 października 2011 r.
 
Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości objętej wykazem udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4 /pokój nr 8, tel. 46-814-40-80 lub 46-814-43-05/. Treść niniejszego wykazu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu – www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami.
 
Rawa Mazowiecka, dnia 25 sierpnia 2011 r.
  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2011-09-01 08:54
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-01 08:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12160
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-08 12:33

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5541658
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 15:04

Stopka strony