Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
 
W Y K A Z
nieruchomości położonych w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka, przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
 
L.p.
Nr
działki
Powierzchnia nieruchomości
Nr K.W.
Położenie nieruchomości
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości
(brutto)
Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
(brutto)
Różnica wartości obydwu praw (brutto)
1.
61/46
87 m2
LD1R/00033342/7
w rejonie
ul.
K. Wielkiego
i ul.
J. Sobieskiego
 
 
 
 
 
Działki posiadają kształt regularnego prostokąta.
Każda z nich zagospodarowana jest na cele urządzeń infrastruktury technicznej
i zabudowana budynkiem stacji transformatorowej.
 
 
Funkcja podstawowa – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; funkcja uzupełniająca – tereny użyteczności publicznej
 
15 940,80 zł
11 520,18 zł
4 420,62 zł
2.
61/48
73 m2
LD1R/00033332/4
13 382,40 zł
9 495,60 zł
3 886,80 zł
3.
118/37
65 m2
LD1R/00033342/7
 
Tereny zabudowy mieszkaniowej
z usługami
11 918,70 zł
8 613,69 zł
3 305,01 zł
4.
118/39
89 m2
LD1R/00033342/7
16 309,80 zł
11 787,09 zł
4 522,71 zł
5.
125/3
30 m2
LD1R/00033344/1
5 498,10 zł
4 082,37 zł
1 415,73 zł
6.
435/11
86 m2
LD1R/00033343/4
Funkcja podstawowa – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; funkcja uzupełniająca – tereny użyteczności publicznej
15 756,30 zł
10 870,74 zł
4 885,56 zł
 
Wykaz zostaje wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od dnia 13 października 2011 r. do dnia 3 listopada 2011 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami) upływa po 6 tygodniach od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości, tj. w dniu 24 listopada 2011 r.
 
Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości objętej wykazem udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4 /pokój nr 8, tel. 46-814-40-80 lub 46-814-43-05/. Treść niniejszego wykazu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu – www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami.
 
Rawa Mazowiecka, dnia 10 października 2011 r.

Metryka

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2011-10-13 08:24
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-13 08:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12408
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-08 12:33