Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Targowej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej

 • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2012-03-08 08:15

Tekst uchwały nr XV/111/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Targowej

 • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2012-02-29 14:04

 

Ogłoszenie

Burmistrza Rawy Mazowieckiej

 

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka Uchwały Nr IV/19/11 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Targowej. Granice obszaru objętego zmianą planu są określone na załączniku graficznym do w/w uchwały, okazanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Rawy Mazowieckiej na adres 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego Nr 5 w terminie do dnia 18 marca 2011r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2011-02-09 23:11
 • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-29 14:05

Załaczniki

 • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2011-02-09 23:12
 • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-10 09:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3058
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-06 09:09

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5534053
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-20 11:47

Stopka strony