Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Tekst uchwały nr XIV/102/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszar położony w rejonie ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar

 • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2012-02-22 13:48

Publikacja

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 21 lutego 2012 r.  poz. 572

 • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2012-02-22 13:52
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony
w rejonie ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar.
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w nawiązaniu do uchwały Nr LIII/385/10 z dnia 27 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 września 2011 r. do 24 października 2011 r. w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego Nr 4 w godz. urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka o godz.12oo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2011 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Miasta Rawa Mazowiecka do rozstrzygnięcia.
 
 
Rawa Mazowiecka, dnia 9 września 2011 r.
 • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2011-09-14 12:40
 • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-14 12:42

 

Ogłoszenie

Burmistrza Rawy Mazowieckiej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka Uchwały Nr LIII/385/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Rawy Mazowieckiej na adres 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego Nr 5 w terminie do dnia 25 grudnia 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 16 listopada 2010 r.

 

opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
data publikacji: 2010.11.16 10:25

Tekst uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar

 • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2012-02-22 13:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6649
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-22 13:59

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5452350
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 10:13

Stopka strony