Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VII/49/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 10:48
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-24 11:10

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 10:48

Uchwała Nr VII/50/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 1 w Rawie Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 10:51

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 10:51

Uchwała Nr VII/51/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 10:54
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-24 10:54

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 10:54

Uchwała Nr VII/52/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 10:55

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 10:55

Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu udziału w nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 10:58

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 10:58

Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 10:59

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 10:59

Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011 - 2040.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 11:02

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 11:02

Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 11:04

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 11:05

Uchwała Nr VII/57/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 11:06

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-24 11:06

Uchwała Nr VIII/58/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2010 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 09:10

Załączniki do pobrania

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 09:11

Uchwała Nr VIII/59/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 11:07

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 11:07

Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 11:12

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 11:12

Uchwała Nr VIII/61/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 11:43

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 11:44

Uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2011 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 12:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 12:45

Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane prez przedszkola prowadzone prez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 12:48

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 12:48

Uchwała Nr VIII/64/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 12:50

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 12:50

Uchwała Nr VIII/65/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 13:01

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 13:01

Uchwała Nr VIII/66/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011-2040.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 13:05

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 13:05

Uchwała Nr VIII/67/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 13:07

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 13:07

Uchwała Nr VIII/68/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 13:12

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 13:12

Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji obszarów miejskich w Rawie Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 13:16

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2011-10-26 13:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2557
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-10-26 13:23

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5465957
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 12:14

Stopka strony