Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

o wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   miasta   Rawy  Mazowieckiej, obszary  położone  w  rejonie  ulic:  Jeżowskiej i   Sadowej,    Solidarności,   Solidarności   (rejon   cmentarza),   Solidarności  i   Zwolińskiego, Tomaszowskiej,  Krzywe  Koło,  Krakowskiej,  Łowickiej  (rejon  rz. Rawki), Reymonta i Paska, Tomaszowskiej  i  Katowickiej,  Słowackiego  (rejon zalewu),  Katowickiej  i  Tatar, Katowickiej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późn zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w nawiązaniu do uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności, Solidarności (rejon cmentarza), Solidarności i Zwolińskiego, Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej (rejon rz. Rawki), Reymonta i Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej, Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności, Solidarności (rejon cmentarza), Solidarności i Zwolińskiego, Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej (rejon rz. Rawki), Reymonta i Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej, Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego Nr 4 w godz. urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka o godz.12oo. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2014r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Miasta Rawa Mazowiecka do rozstrzygnięcia.

  • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2014-04-24 08:45
  • zmodyfikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-24 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5793
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-09-11 09:02

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5538062
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 15:04

Stopka strony