Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Miasto Rawa Mazowiecka

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rawa Mazowiecka, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. 
Nazwa rejestru: 
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr prowadzi:
Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. 46 814 37 69
Sposób udostępniania:
1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w  ust. 1 pkt 2, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282) – wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony.

  • autor informacji: Teresa Sekuter
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-08-29 13:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2013-08-29 13:26
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-08-29 13:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3156
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-07-20 10:47

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5535023
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 15:04

Stopka strony