Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka, w rejonie ulicy Księże Domki, z przeznaczeniem na cele rolne, na czas nieoznaczony.

Nr działki

Pow. ha

Rodzaj użytku i klasa gruntu w ha

Księga wieczysta

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dotychczasowy sposób użytkowania

 

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego równowartość q żyta

Wysokość wadium w zł.

86

 

0,4511

 

 

R-grunty orne

kl IVB -0,2713

kl. V -0,1798

LD1R/000 06052/9

8.35. R/B-tereny rolne stanowiące rezerwę docelowych terenów budowlanych

Dzierżawiona na cele rolne

0,69

5,00

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu  14.10.2014 roku o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w sali konferencyjnej, I piętro.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w złotych w wysokości podanej w powyższej tabeli.
 3. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac Piłsudskiego 4 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 najpóźniej do dnia  8.10.2014 roku.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wpłaty czynszu dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • oryginału dowodu wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego
 • w przypadku osób prawnych, aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

   6. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 4, pok. nr 19, lub pod nr telefonu (46)814-43-05.

Rawa Mazowiecka, dnia: 10.09.2014 r.

 • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2014-09-10 11:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9095
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-06 15:40

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5267300
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-27 14:40

Stopka strony