Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
położonych w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Niepodległości

L.p.

Nr działki

Pow. nieruchomości

Wadium

Cena wywoławcza brutto

KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospod. przestrzennego

1.

472/33

23 m2

800,00 zł

4 199,22 zł

LD1R/0000 2418/5

przy
ul. Niepodległości

Działki nr ewid. 472/33 i 472/34 położone są
w segmencie garaży przy ul. Niepodległości. Nieruchomości te są zabudowane boksami garażowymi, wybudowanymi w technologii tradycyjnej, murowanej
i użytkowanymi przez PGE S.A. z siedzibą w Lublinie. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż prawa własności gruntu. Cena sprzedaży nie obejmuje wartości budynku.

Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wielorodzinnej

2.

472/34

24 m2

850,00 zł

4 382,49 zł

  1. Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie określonej w powyższej tabeli, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 ze wskazaniem numeru działki, której dotyczy, np. „wadium – działka nr …” najpóźniej do dnia 5 listopada 2014 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
  3. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty; w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
  4. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będących przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, nr tel. (46) 814-43-05. Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami.

Rawa Mazowiecka, dnia 6 października 2014 r.

  • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2014-10-06 15:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9102
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-06 15:40

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5267569
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-27 14:40

Stopka strony