Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
położonych w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ul. Słowackiego.

L.p.

Nr działki

Pow. nieruchomości

Wadium w zł

Cena wywoławcza brutto

Nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospod. przestrzennego

1.

1393/3

823 m2

20 000,00

101 229,00 zł

LD1R/000 10850/4

 

 

 

 

 

 

w rejonie ul. Słowackiego

 

 

 

 

 

 

Kompleks działek niezabudowanych, usytuowanych przy projektowanej ulicy dojazdowej, biegnącej wzdłuż rzeki Rawki do ul. Słowackiego. Działki położone są blisko centrum miasta, w sąsiedztwie parku miejskiego. Dostępność infrastruktury technicznej istnieje w zakresie energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej od ul. Słowackiego i ul. Fawornej. Teren działek jest płaski o optymalnych cechach do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagospodarowania związanego z funkcją mieszkalną.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

 

 

 

2.

1393/4

740 m2

18 000,00

91 020,00 zł

3.

1393/5

777 m2

19 000,00

95 571,00 zł

4.

1393/6

777 m2

19 000,00

95 571,00 zł

5.

1393/7

740 m2

18 000,00

91 020,00 zł

6.

1393/8

821 m2

20 000,00

100 983,00 zł

 

 1. Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie określonej w powyższej tabeli, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 ze wskazaniem numeru działki, której dotyczy, np. „wadium – działka nr …” najpóźniej do dnia 5 listopada 2014 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
 3. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty; w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
 4. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone prawami osób trzecich, jak również nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
 5. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będących przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, nr tel. (46) 814-43-05. Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami.

Rawa Mazowiecka, dnia 6 października 2014 r.

 • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2014-10-06 15:40
 • zmodyfikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-06 15:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9103
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-06 15:40

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5267571
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-27 14:40

Stopka strony