Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIV/250/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-02-18 11:20
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-18 11:22

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-02-18 11:21

Uchwała Nr XXXIV/251/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 i kwoty długu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-02-18 11:27

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-02-18 11:28

Uchwała Nr XXXIV/252/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-02-18 11:35
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-18 11:55

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-02-18 11:35

Uchwała Nr XXXV/253/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania, zwalniania oraz zwrotu przyznanej pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz okresowych osobom i rodzinom niespełniającym kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 13:38

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 13:38

Uchwała Nr XXXV/254/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014 - 2020.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 13:40

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 13:41

Uchwała Nr XXXV/255/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 13:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 13:47

Uchwała Nr XXXV/256/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2014 roku.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 13:50

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 13:50

Uchwała Nr XXXV/257/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 13:53

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 13:53

Uchwała Nr XXXV/258/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:00

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:01

Uchwała Nr XXXV/259/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:06

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:07

Uchwała Nr XXXV/260/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:12

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:13

Uchwała Nr XXXV/261/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 i kwoty długu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:29

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:29

Uchwała Nr XXXV/262/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:32

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:32

Uchwała Nr XXXV/263/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:34

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:34

Uchwała Nr XXXV/264/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi, dla którego organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka oraz nadania mu statutu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:37

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:37

Uchwała Nr XXXV/265/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:45

Uchwała Nr XXXV/266/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian składu osobowego komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:47

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:47

Uchwała Nr XXXV/267/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:49

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-03-14 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3232
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-05-12 14:44

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5539975
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 15:04

Stopka strony