Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/268/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2014 na terenia Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:11

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:12

Uchwała Nr XXXVI/269/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:16

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:16

Uchwała Nr XXXVI/270/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 i kwoty długu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:22

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:22

Uchwała Nr XXXVI/271/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:26

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:27

Uchwała Nr XXXVI/272/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:29

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:30

Uchwała Nr XXXVI/273/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:33

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:33

Uchwała Nr XXXVI/274/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjąci aProgramu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:36

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:36

Uchwała Nr XXXVI/275/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenia Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:40

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:40

Uchwała Nr XXXVI/276/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie utwożenia Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi, dla którego organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka oraz nadania mu statutu.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:43

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-04-24 11:44

Uchwała Nr XXXVII/277/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Rawa Maozwiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta rawa Mazowiecka za 2013 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała Nr XXXVII/278/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała Nr XXXVII/279/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ul. Mszczonowskiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała Nr XXXVII/280/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą mienie komunalne, położoną przy ul. Solidarności.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała Nr XXXVII/281/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, zwolnienia z obowiązku jej zbycia w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała Nr XXXVII/282/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Kolejowej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała Nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała Nr XXXVII/284/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała Nr XXXVII/285/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zalicznei a dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała Nr XXXVII/286/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała Nr XXXVII/287/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy rondu przy ul. Tomaszowskiej i Katowickiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała Nr XXXVII/288/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała Nr XXXVII/289/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2014-06-23 12:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2143
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-24 11:46

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5467353
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 13:49

Stopka strony