Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XI/69/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała Nr XI/70/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała Nr XI/71/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała Nr XI/72/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała Nr XI/73/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w podatku rolnym.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała Nr XI/74/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie :

przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. 0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała Nr XI/75/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie:

trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania
przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora
finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, a także trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała Nr XI/76/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie:

przystąpienia do realizacji projektu po. "Poprawa jakości powietrza w Rawie
Mazowieckiej poprzez likwidację niskiej emisji" w ramach Programu Priorytetowego
KAWKA - część 2.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała Nr XI/77/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała Nr XI/78/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2018.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-12-10 11:41

Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi " Tuptuś " w Rawie Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała Nr XII/80/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała Nr XII/81/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-13 11:43

Uchwała do pobrania w załączniku

  • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
   data publikacji: 2016-01-13 11:41
  • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
   ostatnia modyfikacja: 2016-01-13 11:43
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała Nr XII/82/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenie i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała Nr XII/83/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Miejskiego Programu ProfiIaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2016 .

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała Nr XII/84/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała Nr XII/86/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od włascicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała Nr XII/87/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-13 12:09

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała Nr XII/88/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie okreslenia terminu, cz«stotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała Nr XII/89/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała Nr XII/90/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała do pobrania w załączniku

  • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
   data publikacji: 2016-01-13 12:24
  • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
   ostatnia modyfikacja: 2016-01-13 15:43
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała Nr XII/91/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2019.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała Nr XII/92/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-01-13 12:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3663
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-13 15:43

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5465072
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 12:14

Stopka strony