Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka
w rejonie ulicy Krakowskiej, z przeznaczeniem na cele rolne, na czas nieoznaczony.

 

Nr działki

 

Pow. ha

Nr  księgi wieczystej

Położenie nieruchomości

Dotychczasowy sposób użytkowania

Opis użytku i klasa w ha

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego równowartość q żyta

Wysokość wadium
w zł

718/2

0,0896

 

LD1R /00007121/1

 

w rejonie ulicy  Krakowskiej

dzierżawiona na cele rolne

 

R -grunty orne, Klasa V

tereny parkingów,
garaży i komunikacji

1,00

6,00

 

 1. Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 25 lipca 2016 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie określonej w powyższej tabeli.
 3. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac Piłsudskiego 4 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka  w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 87 9291 0001 0054  2395  2000  0040 ze wskazaniem nr działki, której dotyczy, np. „wadium- działka nr” najpóźniej do dnia 19 lipca 2016 r. włącznie. Za datę  wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet wpłaty czynszu dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot- najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - oryginału dowodu wpłaty wadium, - w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego, - w przypadku osób prawnych, aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, pełnomocnictwa oraz  dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
 6. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 4 pokój nr 19 tel.(46)814-43-05 lub (46)814-40-80. Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu Miasta- www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami.

Rawa Mazowiecka, dnia 23 czerwca 2016 r.

 • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2016-06-23 10:15
 • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2016-06-23 10:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12166
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-11-03 11:04

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5267291
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-27 14:40

Stopka strony