Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XIII/93/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszary położne w rejonie ulic: Żytniej i Skierniewickiej, Kolejowej,
Mszczonowskiej i Kazimierza Wielkiego, Cmentarnej i Słowackiego, Mickiewicza i Krakowskiej,
Południowej i Reymonta, Tomaszowskiej i Słowackiego, Przemysłowej i Zwolińskiego,
Targowej, Targowej i Reymonta, Słowackiego, Krakowskiej, Osada Dolna, 1 Maja.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:31

Uchwała do pobrania w załączniku

  • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
   data publikacji: 2016-02-08 12:55
  • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
   ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:31
  • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
   data publikacji: 2016-02-08 12:56
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14

Uchwała Nr XIII/94/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary
położne w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Katowickiej, Słowackiego oraz
Księże Domki.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:32

Uchwała do pobrania w załączniku

  • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
   data publikacji: 2016-02-08 13:00
  • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
   ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:32
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14

Uchwała Nr XIII/95/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:32

Uchwała do pobrania w załączniku

  • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
   data publikacji: 2016-02-08 13:03
  • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
   ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:32
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14

Uchwała Nr XIII/96/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:32

Uchwała do pobrania w załączniku

  • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
   data publikacji: 2016-02-08 13:05
  • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
   ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:33
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14

Uchwała Nr XIII/97/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:33

Uchwała do pobrania w załączniku

  • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
   data publikacji: 2016-02-08 13:07
  • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
   ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:33
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14

Uchwała Nr XIII/98/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie:

określenia kryteriów naboru do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych
kryteriów.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:33

Uchwała do pobrania w załączniku

  • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
   data publikacji: 2016-02-08 13:10
  • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
   ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:33
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14

Uchwała Nr XIII/99/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie:

określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów, dla
których organ em prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, dla uczniów zamieszkałych
poza obwodami tych szkol oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:33

Uchwała do pobrania w załączniku

  • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
   data publikacji: 2016-02-08 13:12
  • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
   ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:34
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14

Uchwała Nr XIII/100/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14
 • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:34

Uchwała do pobrania w załączniku

  • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
   data publikacji: 2016-02-08 13:14
  • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
   ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:34
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-02-08 13:14

Uchwała Nr XIV/101/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt n terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2016 r.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-03-16 08:56

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-03-16 08:56

Uchwała Nr XIV/102/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-03-16 08:56

Uchwała do pobrania w załączniku

  • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
   data publikacji: 2016-03-16 08:49
  • zmodyfikował: Paweł Wróblewski- OR
   ostatnia modyfikacja: 2016-07-04 12:12
 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-03-16 08:56

Uchwała Nr XIV/103/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-03-16 08:56

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-03-16 08:56

Uchwała Nr XIV/104/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w rawie Mazowieckiej na lata 2016 - 20120.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-03-16 08:56

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-03-16 08:56

Uchwała Nr XIV/105/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 2018.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-03-16 08:56

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-03-16 08:56

Uchwała Nr XIV/106/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-03-16 08:56

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2016-03-16 08:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7483
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-07-04 12:12

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5465040
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 12:14

Stopka strony