Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

 

W Y K A Z

nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ul. Słowackiego, przeznaczonych do sprzedaży

 

L. p.

Nr

działek

Pow. nierucho

-mości

KW

Położenie nierucho-

mości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejsc. planie zagospod. przestrzennego

Cena nierucho-

mości
brutto

1.

1393/3

823 m2

 

LD1R/000

10850/4

 

przy
ul. Słowa

ckiego

Kompleks działek niezabudowanych, usytuowanych przy projektowanej ulicy dojazdowej, biegnącej

wzdłuż rzeki

Rawki do ul. Słowackiego. Działki położone są blisko centrum miasta, w sąsiedztwie

parku miejskiego.

Teren działek

jest płaski o optymalnych cechach
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagospodarowania związanego

z funkcją mieszkalną. Dostępność infrastruktury technicznej
istnieje

w zakresie

energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej
od ul. Słowackiego i ul. Fawornej.

 

4.305.MN

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

122 000 zł

2.

1393/4

740 m2

110 000 zł

3.

1393/5

777 m2

115 000 zł

4.

1393/6

777 m2

115 000 zł

5.

1393/7

740 m2

110 000 zł

6.

1393/8

821 m2

122 000 zł

 

Wykaz zostaje wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od dnia 21 marca 2016 r. do dnia 11 kwietnia 2016 r. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości - zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - upływa po 6 tygodniach od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości, tj. w dniu 2 maja 2016 r.

 

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości objętej wykazem udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4 /pokój nr 8, tel. 46-814-40-80/. Treść niniejszego wykazu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu – www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 21 marca 2016 r.

  • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2016-03-21 08:29
  • zmodyfikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2016-03-21 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7015
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-10-31 13:36

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5040635
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-26 13:19

Stopka strony